Stadsbestuur Brugge schrapt circulatieplan met eenrichtingsverkeer voor Male

Ook de handelaars in Male protesteerden tegen het geplande circulatieplan. (foto svk)
Stefan Vankerkhoven

Het Brugs stadsbestuur besliste op 1 april, na een extra schepencollege, om het dossier over de invoering van een circulatieplan met beperkt eenrichtingsverkeer in de Vijversdreefwijk in te trekken. Tegen die plannen was veel verzet gerezen in Male.

Begin dit jaar keurde het stadsbestuur een circulatieplan voor deze wijk goed. In dit plan ging het om, bij wijze van proef, de tijdelijke invoering van beperkt eenrichtingsverkeer in (een deel van) meerdere straten: Lodewijk van Malestraat, De Linde, Pijpeweg, Vijversdreef, Vuurkruisenlaan, Beukenlaan, Vijversgracht, Bos en Lommer en Puienbroeklaan. Dit plan kwam er na een inspraakmoment over de verkeersleefbaarheid in de Vijversdreefwijk.

Er kwam heel veel protest tegen dit plan, er ging zelfs een petitie rond in de wijk, die meer dan 800 handtekeningen opleverde. Veel bewoners namen het niet dat het probleem van de Vijversdreef, die een sluipweg geworden is, verlegd werd naar de aanpalende straten, waar bewoners een hele ommetoer dienden te maken om hun eigen woning of de buurtwinkels te bereiken. Na rijp beraad bond het stadsbestuur in.

Koerswijziging

Burgemeester Dirk De fauw verantwoordt die koerswijziging als volgt: “We wilden met de invoer van het eenrichtingsverkeer het in deze straten moeilijker maken voor het doorgaand verkeer dat deze wijk gebruikt als sluipweg tussen de Maalse Steenweg en de Brieversweg of verder. Helaas had dit plan niet alleen voorstanders, maar ook tegenstanders en dat leidde tot polarisatie in de wijk.”

“Daarom nam het college van burgemeester en schepenen de beslissing om het circulatieplan – dat normaalgezien op 19 april zou ingaan – niet in te voeren. Dit betekent echter niet dat we het dossier nu loslaten. Op maandag 11 april gaan we verder in overleg met de betrokken actiecomités, de dienst Mobiliteit en de politie om te kijken welke alternatieve maatregelen we kunnen nemen om de verkeersleefbaarheid in de wijk voor iedereen te optimaliseren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.