Al van bij het begin van de legislatuur wil het stadsbestuur de centrale Stationsstraat inrichten als fietsstraat. Daarbij mogen fietsers hun plek in het midden van de rijbaan opeisen en mogen auto's hen niet inhalen of niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. De stad kocht eerder al verkeerstellers aan om haar voorstel kracht bij te zetten. "De snelheid van het verkeer in de Stationsstraat ligt laag. Overdag rijdt 85 procent van de automobilisten trager dan 30 kilometer per uur", weet burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). "De snelheid is 's nachts wat hoger, namelijk 45 kilometer per uur. Volgens de huidige regelgeving hebben fietsers in de Stationsstraat voorrang op automobilisten. In prin...

Al van bij het begin van de legislatuur wil het stadsbestuur de centrale Stationsstraat inrichten als fietsstraat. Daarbij mogen fietsers hun plek in het midden van de rijbaan opeisen en mogen auto's hen niet inhalen of niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. De stad kocht eerder al verkeerstellers aan om haar voorstel kracht bij te zetten. "De snelheid van het verkeer in de Stationsstraat ligt laag. Overdag rijdt 85 procent van de automobilisten trager dan 30 kilometer per uur", weet burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). "De snelheid is 's nachts wat hoger, namelijk 45 kilometer per uur. Volgens de huidige regelgeving hebben fietsers in de Stationsstraat voorrang op automobilisten. In principe mogen zij in het midden van de rijweg fietsen en automobilisten mogen hen niet inhalen. Het wegprofiel is amper 2,80 meter breed. Auto's, maar vooral zwaar verkeer, kunnen daardoor quasi onmogelijk de wettelijke afstand van anderhalve meter met fietsers houden. Fietsers voelen zich onveilig en worden in de greppel geduwd." Het gevolg is dat veel fietsers rijden op het voetpad. Dat dat zorgt dan weer voor onveilige situaties voor voetgangers. "Kortom, als je alle argumenten in rekening neemt, is het niet meer dan logisch om hier officieel een fietsstraat in te richten", motiveert de burgemeester.AWV, dat namens het gewest bevoegd is voor het beheer van de N367 Stationsstraat, geeft echter negatief advies voor de inrichting van een fietsstraat. "Het is nobel dat de stad werk wil maken van fietsveiligheid. Wij zijn van mening dat er meer fietsers dan gemotoriseerd verkeer door de straat moeten rijden alvorens tot een 'geloofwaardige' fietsstraat te komen", zegt woordvoerder Veva Daniels. "En dat is in de Stationsstraat niet het geval. In het algemeen hanteren we de bovengrens van 2.000 gemotoriseerde voertuigen per dag door de straat. In dit specifieke geval ligt het aantal passages van motorvoertuigen maar liefst 3,5 keer zo hoog. Aan de basis van het probleem ligt het smalle wegprofiel. Dat zou eigenlijk moeten aangepakt worden." "Het doorgaand verkeer waar AWV op doelt, is amper vijf procent van al het verkeer", repliceert burgemeester Defreyne. "Gistel heeft nu eenmaal geen ringweg. Het is vrij uitzonderlijk dat een drukke gewestweg pal door het centrum loopt. De straat kent heel wat pendelaars die met de fiets van en naar hun werk of school trekken. Op één week tijd telden we bijvoorbeeld 3.500 fietsers. Toch meent AWV dat de intensiteit van het fietsverkeer onvoldoende is." Gistel is het daar absoluut niet mee eens. "We weerleggen dus het advies van AWV en zetten ons standpunt kracht bij via een principiële goedkeuring in de gemeenteraad. Een duidelijk signaal van de gemeenteraad, die samen toch alle 12.000 Gistelse inwoners vertegenwoordigt." Bij AWV zelf bewandelen ze de piste om op de straat fietssymbolen aan te brengen om automobilisten te waarschuwen voor fietsers. Tegelijk denkt het ook na over het installeren van paaltjes op plaatsen waar auto's over het voetpad rijden om fietsers in te halen. CD&V, de grootste oppositiepartij, schaart zich achter de principiële goedkeuring. "Fietsveiligheid is ook voor ons erg belangrijk. We stellen wel vast dat het voorstel van AWV om symbolen aan te brengen, nog niet werd uitgevoerd. We vragen toch om, in tussentijd, hier op in te gaan", zegt Annie Cool (CD&V). Burgemeester Defreyne vindt die ingreep vrij zinloos. "Wat voor nut heeft het om aan de zijkant van de weg enkele fietsen te schilderen. Dat lost het probleem echt niet op." (TVA)