Stad Veurne biedt elektrische deelwagen aan voor Veurnaars en tweedeverblijvers

Het stadsbestuur van Veurne maakt sinds kort gebruik van een elektrische wagen voor dienstverplaatsingen van het stadspersoneel. Maar ook inwoners van Veurne kunnen er voortaan gebruik van maken! Deze auto zal immers ook als een deelwagen worden ingezet.

Schepen Jan Verfaillie (links) en schepen Pascal Sticker.©Myriam Van den Putte MVO
Schepen Jan Verfaillie (links) en schepen Pascal Sticker.©Myriam Van den Putte MVO

Je reserveert de deelwagen vooraf via het Onthaal van Stadskantoor De Seylsteen. Je belt tijdens de kantooruren naar 058 33 55 00 en legt de uren van de reservatie vast. Je kan de auto enkel reserveren voor de momenten dat je hem effectief zult gebruiken. Indien de gebruiker de deelwagen langer dan voorzien gebruikt, worden de bijkomende uren aangerekend. Stad Veurne zal een reservering van de deelwagen nooit annuleren om er zelf gebruik van te maken.

Als gebruiker zal je worden geregistreerd. Enkel geregistreerde personen mogen met de wagen rijden. Je betaalt 0,35 euro per gereden kilometer en 1 euro per uur. Er zal driemaandelijks een factuur worden opgemaakt.Als huurder haal je de sleutels van de deelwagen op in het Stadskantoor, waar je ook een huurovereenkomst ondertekent. In de wagen zit er een handleiding bij hoe je de elektrische wagen moet opstarten en afsluiten.

De elektrische deelwagen is enkel te huren door inwoners van Veurne en tweedeverblijvers. Je moet ouder zijn dan 21 jaar. Met een voorlopig rijbewijs kan je de deelwagen niet huren.

Na de kantooruren en tijdens weekends

Jan Verfaillie, schepen van Financiën: “Stad Veurne betaalde 36.950 euro voor de Hyundai Ioniq. Door de elektrische wagen als deelwagen aan te bieden ontvangt de stad hiervoor 23.290 euro subsidie van het Vlaams Energieagentschap.”

Pascal Sticker, schepen van Mobiliteit: “Naast een deelfiets kun je als inwoner van Veurne nu ook een deelwagen reserveren. In eerste instantie zal dat kunnen op weekdagen na de kantooruren en tijdens weekends. Reserveren kan om te beginnen enkel telefonisch via het onthaal. Zo willen we het laagdrempelig houden. Het stadsbestuur wenst de Veurnaar hierbij in de eerste plaats vertrouwd te maken met nieuwe vervoersmiddelen. Duurzaamheid wordt hierbij ook hoog in het vaandel gedragen. De elektrische wagen stoot veel minder CO2 uit en daarnaast zal, bij doorgedreven introductie van deelwagensystemen, ook het ruimtegebruik verminderen. Een deelwagen neemt veel minder plaats in op het openbaar domein en anderzijds staat de wagen heel veel stil. Bij een gedeeld gebruik van een wagen is dat laatste veel minder het geval. Bovendien hoeft de gebruiker zich niet te bekommeren om verzekering, wasbeurten of autokeuring. Autodelen is dan ook nog eens een sociaal en inclusief verhaal.”

Veurnse inwoners vinden alle informatie via www.veurne.be/deelwagen

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.