Eigenlijk had het stadsbestuur een volledig parkeerverbod willen doordrukken, zeven op de zeven dagen en 24 op de 24 uur. Maar de meerderheid van de bewoners drong aan op uitzonderingen. En dus wordt er uiteindelijk een vrij ingewikkelde regeling getroffen, die recent door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Van zodra de signalisatie is aangebracht, zal er aan de kant van de even huisnummers (de kant van de vroegere slagerij 't Ribbetje) een permanent parkeerverbod gelden. Aan de...

Eigenlijk had het stadsbestuur een volledig parkeerverbod willen doordrukken, zeven op de zeven dagen en 24 op de 24 uur. Maar de meerderheid van de bewoners drong aan op uitzonderingen. En dus wordt er uiteindelijk een vrij ingewikkelde regeling getroffen, die recent door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Van zodra de signalisatie is aangebracht, zal er aan de kant van de even huisnummers (de kant van de vroegere slagerij 't Ribbetje) een permanent parkeerverbod gelden. Aan de kant van de oneven huisnummers (de kant van chocolaterie Denolf) geldt dat parkeerverbod ook, behalve op weekdagen van 19 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens en tijdens de volledige weekends."Het is zeker niet simpel om de regeling ter plaatse aan te duiden", zegt schepen van Mobiliteit Elsie Desmet. "We gingen aanvankelijk uit van een totaal parkeerverbod. Maar we hebben via een hoorzitting de bewoners inspraak gegeven en ze drongen erop aan om het parkeren 's avonds en in de weekends aan één kant van de straat te blijven toelaten. Op die hoorzitting waren heel wat mensen aanwezig en ze kwamen zelf met het compromis op de proppen. We hebben hun voorstel bestudeerd en aangenomen. Zij zijn uiteindelijk diegenen die elke dag met de nieuwe situatie te maken zullen krijgen. Een totaal parkeerverbod in de straat had nochtans gekund, want zowat elke bewoner kan zijn auto op de eigen oprit kwijt. Voor de veiligheid is het trouwens beter dat er ook 's avonds en in de weekends niet in de straat geparkeerd wordt. Al was het maar om het koetswerk van de wagens te beschermen, want een kras door een onvoorzichtige weggebruiker is snel gebeurd."Eenmaal de veelbesproken stadskernvernieuwing rond is en de nieuwe verkeersstromen in werking treden, zullen de Brildam en de Hugo Verriestlaan druk gebruikte straten zijn, nóg drukker dan nu al het geval is. Al meerdere keren klaagden de bewoners erover dat hun straten zo'n beetje de kleine ring van de stad vormen en dat zal er niet op verbeteren."Het parkeerverbod zal sowieso vlotter verkeer mogelijk maken en ook de vele fietsers de kans geven om door de straat te rijden zonder te moeten uitwijken", aldus schepen Desmet. "De Hugo Verriestlaan is te smal om er afgescheiden fietspaden te voorzien, want die zouden natuurlijk de beste oplossing zijn. Maar als straks het parkeerverbod ingaat, zal de situatie sowieso al beduidend verbeteren. Daarvan ben ik overtuigd." (JS)