Het probleem in de Klinieklaan is dat de straat permanent vol geparkeerd staat. "Dat is een probleem dat al jaren aansleept", reageert Burgemeester Roose. "Maar er wordt aan een oplossing gewerkt. Dat doen we trouwens in nauw en permanent overleg met de directie van de Sint-Augustinuskliniek. Door me...

Het probleem in de Klinieklaan is dat de straat permanent vol geparkeerd staat. "Dat is een probleem dat al jaren aansleept", reageert Burgemeester Roose. "Maar er wordt aan een oplossing gewerkt. Dat doen we trouwens in nauw en permanent overleg met de directie van de Sint-Augustinuskliniek. Door metingen die door de verkeerscommissie eerder zijn verricht, blijkt dat 80 procent van de geparkeerde wagens in de Klinieklaan van het ziekenhuispersoneel afkomstig is.""Via sensibilisering onder de personeelsleden wordt geprobeerd daar een mouw aan te passen", vervolgt de burgemeester. "Het is ook mogelijk bijkomende maatregelen te nemen in het kader van de komende werken die op de site van het ziekenhuis zullen starten. In de nabije toekomst worden de parkings van het ziekenhuis herschikt, waardoor het personeel zijn wagen daar zal kwijt kunnen. Het is de bedoeling dan weer met de mensen van de Sint-Augustinuskliniek rond de tafel te gaan zitten. Vroeger deed zich ook te hoge parkeerdruk voor in de Zwaluwenlaan. Daar zijn de problemen nu van de baan", aldus Roose. "In de Zwaluwenlaan voeren we eind deze maand trouwens ook het geschrankt parkeren in."Een tweede probleem in de Voorstad situeert zich in de Albert I-laan. Daar klaagt men over een teveel aan vrachtwagens die in frequente mate van en naar het bedrijventerrein rijden. "Ook hieromtrent werken we aan een oplossing", legt de burgemeester uit. (RLV)Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Kust