Verkeersveiligheid is prioriteit, en daarbij besteedt stad Ieper ook extra aandacht aan de schoolomgevingen. "Aan alle lagere scholen in Ieper en deelgemeenten plaatsen we de komende twee jaar kleurrijke accen...

Verkeersveiligheid is prioriteit, en daarbij besteedt stad Ieper ook extra aandacht aan de schoolomgevingen. "Aan alle lagere scholen in Ieper en deelgemeenten plaatsen we de komende twee jaar kleurrijke accentpalen", zegt burgemeester Emmily Talpe, bevoegd voor mobiliteit. "Zo wordt de schoolomgeving telkens duidelijk zichtbaar en herkenbaar. Het aankomende verkeer ziet meteen dat ze een school naderen. We kiezen ook bewust voor uniformiteit over alle scholen op ons grondgebied. Eerder brachten we al bij de scholen waar dat mogelijk was dezelfde kenmerkende wegmarkeringen van een verkeersbord met kinderen aan op de rijbaan." Stad Ieper ontvangt voor het project een subsidie van 10.403,25 euro van de Vlaamse overheid. Dit jaar worden tien schoolomgevingen uitgerust met dergelijke palen, volgend jaar nogmaals tien en in 2022 de overige vijf schoolomgevingen. De prioritering is opgesteld volgens de verkeersdrukte aan de schoolpoort. Eerder investeerde de stad bij diverse scholen ook in extra zebrapaden met voetpaduitstulping. (TOGH)