Stad dient motie in tegen sluiting treinloketten

© (Foto SL)
© (Foto SL)
Redactie KW

Net zoals de 43 andere steden en gemeenten waar de loketten zullen sluiten was Stad Menen niet blij met het initiatief van NMBS om de dienstverlening naar de meer dan 10.000 Meense treinreizigers te zien verminderen. De gemeenteraad keurde afgelopen woensdag dan ook unaniem hiertoe een motie goed die door CD&V op de raad werd ingediend.

Op de gemeenteraad leidde Lisa Maxy, fractievoorzitter van CD&V, het punt in waarin ze vroeg dat de gemeenteraad een motie zou aannemen tegen de sluiting van de stationsloketten in Menen. Dit naar aanleiding van een persbericht van de NMBS op maandag 1 februari 2021.

“Onmiddellijk na die berichtgeving nam ik contact op met de NMBS”, zegt schepen voor Publieke Ruimte en Mobiliteit Patrick Roose (sp.a). Een eerste vergadering met het schepencollege vond plaats op 24 februari. Volgens NMBS-cijfers heeft de medewerker aan het loket in het station van Menen 78 procent dode tijd en is de exploitatie niet langer kostefficiënt. We begrijpen de bezorgdheid van de NMBS-directie en we zoeken samen naar oplossingen om hieraan te remediëren.”

De beschikbaarheid van het sanitair aan het station van Menen is momenteel verbonden aan de openingsuren van de loketten en dat afbouwen vanaf 1 maart was voor Stad Menen niet aanvaardbaar. “Inmiddels bevestigde NMBS al dat vanaf 1 maart het sanitair alle werkdagen beschikbaar blijft tussen 6u15 en 13u30”, vervolgt schepen Roose. “We vroegen in dat kader tevens de toevoeging van een ticketautomaat in de verwarmde wachtzaal, een vraag die nog in onderzoek is bij NMBS”.

Derde partner vervangt loketbediende?

Een tweede voorstel dat het bestuur maakte is een plan om toch de loketbediende in Menen aan het werk te laten. In plaats van de 22 procent resterende dienstverlening te laten vallen vraagt Stad Menen aan NMBS om een partner te zoeken waaraan NMBS de personeelsinzet van 22 procent van de huidige loketuren betaalt en die bereid is om hiervoor in het station een eigen exploitatie te voeren en tegelijkertijd assistentie te verlenen aan gebruikers van een ticketautomaat van de NMBS in de wachtruimte en dit gedurende minstens de huidige loketuren.

“Hoe uitgebreider de uren van exploitatie die de partner voorstelt en dus hoe langer de ondersteuning naar de treingebruiker, hoe meer kans ze hebben om de ruimten toegewezen te krijgen”, stelt Patrick Roose. Hoe die partner zal gevonden worden is nog niet duidelijk, dat kan via een marktbevraging of een wedstrijd.

“De NMBS garandeerde om de verwarmde wachtruimte te behouden conform het treinaanbod, een uur voor de eerste tot een uur na de laatste trein, waardoor er zo goed als geen bijkomende vaste kosten zijn om een nieuwe speler in het station toe te laten. Alle technieken zijn immers al aanwezig in het station om dit te kunnen toepassen.

De afspraak tussen NMBS en Stad Menen is om alvast om voor eind 2021, het officiële sluitingsmoment van de loketten, ook dit tweede actieplan geregeld te hebben.”

(SL)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.