Stad Brugge voorziet rotonde op gevaarlijke kruising van Pathoekeweg met de Kolvestraat

Dit kruispunt van de Pathoekeweg met de Kolvestraat moet veiliger. © Davy Coghe
Piet De Ville

Begin 2025 wordt in Brugge gestart met de aanleg van een rotonde om de kruising van de drukke Pathoekeweg met de Kolvestraat veiliger te maken. En al in 2024 komen er in de omgeving nieuwe fietspaden en zelfs een fietsbrug om de Kolverstraat veilig over te steken; zo laten Brugs burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem weten.

De Pathoekeweg en het aansluitende bedrijventerrein De Blauwe Toren in Brugge wordt al jarenlang gekenmerkt door veel druk en zwaar verkeer. Voor transport van goederen maar ook door automobilisten die werken in de vele bedrijven in de buurt. Tegelijkertijd wordt er ook gefietst op en langs deze drukke site.

Zwart punt

Vooral de kruising van de drukke Pathoekeweg met de Kolvestraat wordt als gevaarlijk beschouwd. Vanuit de Kolvestraat is het immers niet altijd makkelijk in te schatten of de vele vrachtwagens vanuit de Pathoekeweg zullen doorrijden dan wel eerder afslaan richting Kolvestraat. “Dit heeft al tot heel wat ongelukkig geleid. In 2015 onderschreef Stad Brugge het SAVE-charter waarbij we ons engageren om gevaarlijke verkeerspunten aan te pakken. Na onderzoek beschouwen we deze kruising als een ‘zwart punt’ en we zullen die dan ook aanpakken”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

“Om de rotonde aan te leggen, zullen we ook een deel van de Kolvestraat meenemen”

“Als structurele oplossing plannen we de aanleg van een rotonde. Op het middelpunt van de rotonde plaatsen we bovendien overrijdbare delen om zo te verzekeren dat vrachtwagens de bocht kunnen nemen”, vult schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) aan. “Om de rotonde aan te leggen, zullen we ook een deel van de Kolvestraat meenemen. Dit loopt tot iets voorbij de kruising met de Kleine Pathoekeweg en de Peraltastraat. We voorzien vanaf dit punt een wegversmalling tot 6,3 meter. Op het deel van de Kolvestraat dat we niet aanpakken, komen wegmarkeringen die de nieuwe breedte van de weg zullen aantonen.”

Fietsbrug

Daarnaast komen er ook nog nieuwe fietsverbindingen voor het vele woon-werkverkeer in de buurt. Gezien de fietssnelweg F31, een directe fietsverbinding tussen Brugge en Zeebrugge, de Kolvestraat kruist en dit een groot knelpunt blijkt door het verkeer van de industriezone, wordt door de Provincie West-Vlaanderen een fietsbrug gerealiseerd ter hoogte van de spoorlijn in de Kolvestraat.

De fietsbrug en de aanleg van de rotonde creëren zo ook de mogelijk om ook aan de zuidzijde van de Kolvestraat een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen, waardoor de bedrijvenzone in de Peraltastraat ook veilig te bereiken is voor fietsers. Bij het aanleggen van de rotonde wordt vanaf de grens met de kleine Pathoekeweg en de Peraltastraat tot aan de rotonde het bestaande fietspad meegenomen en een nieuw fietspad aangelegd.

“De breedte van de fietspaden zal aan beide zijden van de straat twee meter zijn”

“In het westelijke deel van de Kolvestraat – tussen de Blankenbergse Steenweg en de spoorwegondertunneling – zal een zaagsnede meer ruimte geven aan het fietspad aan de noordzijde en wordt een nieuw fietspad aan de zuidzijde aangelegd”, verduidelijkt schepen Van Volcem. “De breedte van de fietspaden zal aan beide zijden van de straat twee meter zijn.”

Kostprijs

De geraamde kostprijs voor de werkzaamheden in het oostelijke deel bedraagt 1 896 462, 41 euro, inclusief btw. Van de werken wordt gebruik gemaakt om ook de riolering te vernieuwen en die kosten bedragen 218 065 euro, ten laste van TMVW. De aanleg van de fietsinfrastructuur in het oostelijk deel van de Kolvestraat bedraagt 288.937 euro (incl. btw). Dit wordt voor 50 % gesubsidieerd door Provincie West-Vlaanderen en voor 50 % door de Vlaamse overheid. De geraamde kostprijs voor de rotonde bedraagt 1.389.451 euro en die is ten laste van Stad Brugge.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.