De Kruispoortbrug bestaat in feite uit twee bruggen. Kruispoortbrug II, aan de historische Kruispoort, die gebruikt wordt voor het stadinwaarts verkeer en Kruispoortbrug I, van recentere datum, die gebruikt wordt voor het staduitwaarts verkeer. Op de avond van 6 oktober 2016 deed zich een niet herstelbaar defect voor tijdens de bediening van Kruispoortbrug I. Door dit defect werd de brug ontoegankelijk voor het wegverkeer en werd het scheepvaartverkeer onderbroken. Gezien de brug het einde van haar nuttige levensduur heeft bereikt, bleek snel dat een herstel niet meer aan de orde was en is de brug gedeeltelijk gesloopt tussen 7 en 9 oktober 2016. Dit zorgde voor een aanzienlijk mobiliteitsprobleem voor de Brugse binnenstad.

De plannen

In aanloop naar deze vergunningsaanvraag werden verschillende opties afgewogen, evenals de inplanting van een volledig nieuwe brug op een andere locatie. Het Brugse stadsbestuur was van mening dat dit een ingrijpend scenario was en dat er een snellere oplossing was om het mobiliteitsprobleem op korte termijn op te lossen.

Daartoe werd door Waterwegen en Zeekanaal nv een aanvraag ingediend voor een tijdelijke ophaalbrug. Deze aanvraag werd ingediend bij de Vlaamse overheid, die de Stad Brugge nu om advies vraagt. De stad geeft nu gunstig advies voor de aanvraag.

De nieuwe brug wordt geïnstalleerd tussen de twee bestaande landhoofden van de Kruispoortbrug I. Ze maakt gebruik van de reeds bestaande ondergrondse constructie waardoor deze snel gerealiseerd kan worden. Ook de verkeerssituatie blijft ongewijzigd ten opzichte van voor het defect.

De brug is van het type hameistijlbrug en bestaat uit een portiekconstructie waaraan een roterend brugdek en een tegengewicht bevestigd worden. De portiekconstructie is naar uitzicht een referentie naar de brug die tot het einde van de Tweede Wereldoorlog op deze plaats stond.

De hoogte van de portiekconstructie bedraagt 13,34 meter in gesloten positie en 27,37 meter in geopende positie. De portiekconstructie wordt verwezenlijkt bovenop de bestaande brugkelder die het landhoofd aan de linkeroever uitmaakt.

De breedte van de rijweg op de brug bedraagt 7,00 m zodat er plaats is voor twee staduitwaartse rijstroken voor staduitwaarts verkeer. De wegmarkering op het brugdek wordt naar analogie met het verwijderde brugdek uitgevoerd. Doordat de brug gebruikt maakt van de bestaande landhoofden zijn er geen bijkomende wegeniswerkzaamheden vereist.

Het bouwen van een tijdelijke, beweegbare brug op dezelfde locatie van de Kruispoortbrug I moet de staduitwaartse verkeersdruk op andere kruispunten ten oosten van de binnenstad verlichten en voorziet in een optimale ontsluiting voor de zwakke weggebruikers. Op die manier kan de in november gerealiseerde passerelle die uitgeeft op de Kruispoortbrug II verwijderd worden en laat het Waterwegen en Zeekanaal NV toe om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren met minimale hinder voor het wegverkeer.