Stad Blankenberge halveert parkeertijd blauwe zone

© WK
© WK
Redactie KW

Op de gemeenteraad van dinsdag 9 februari staat de beloofde bijsturing van het parkeerbeleid op de agenda. Het voornaamste discussiepunt is de vier uur parkeren in de blauwe zone: de verkeerscommissie gaf op basis van de antwoorden uit de inspraakronde het advies om naar twee uur te gaan. De wijzigingen gaan in vanaf 1 maart.

Het stadsbestuur maakte bij de invoering van het nieuwe parkeerbeleid de belofte om na een jaar in samenspraak met de bewoners te evalueren. Dat gebeurde van half augustus tot half september via een grote inspraakronde. “Met de 1.319 antwoorden kregen we een goed beeld van wat er leeft. Samen met de meer dan 800 tellingen die we verzamelden, kregen we zo een bijzonder goede graadmeter om mee aan de slag te gaan”, zegt bevoegd schepen Sandy Buysschaert (CD&V).

Op basis van de antwoorden wordt geopteerd om de maximaal toegelaten parkeertijd in de blauwe zone aan te passen naar 2 uur. “Wel enigszins verrassend, is dat 1 op 3 toch de voorkeur gaf aan vier uur parkeren. Dat is weliswaar minder dan de 57,39 procent die voor één uur of twee uur kiezen, waardoor de wens om de parkeertijd met parkeerschijf te verminderen dus sterker naar voor komt. De verkeerscommissie gaf dan ook een unaniem advies om naar 2 uur te gaan”, aldus Buysschaert.

Randparkings zijn populair

“En verder kon de invoering van de goedkope oranje zone, om het toeristisch parkeren uit het centrum en de woonwijken te houden, op veel bijval rekenen. Bijna 72 procent ervaart dat als positief en we zien een goed gebruik van de randparkings. Cijfers van het parkeerbedrijf tonen tijdens de maand juli het hoogste aantal 5 euro-dagtickets: bijna 10.000. Maar ook tijdens de maanden oktober en november zien we een cijfer dat boven de 2.000 per maand gaat. De weg naar de randparkings wordt dus gevonden en we zetten dan ook verder in op het promoten van die zones om zo ons centrum en de woonwijken te ontlasten.”

“Wat betreft de rode zone – de meer centrumzone – zien we vooral de wens om meer rotatie te krijgen. Ongeveer 36 procent vindt dat dit beter moet kunnen. De verkeerscommissie stelt voor om een progressief parkeertarief te onderzoeken. De gratis 20 minuten parkeren om vlug een boodschap te doen, vindt 84,23 procent van de respondenten positief. Tot slot wordt het kortstondig parkeren ( maximaal 1 uur, red .) in de kortparkeerstraten kracht bijgezet door het betalend regime toe te passen voor alle doelgroepen. Alleen zo kunnen we de rotatie en het kortparkeren in die straten bewaken.”

Vanaf 1 maart

Na goedkeuring op de gemeenteraad gaan de wijzigingen in vanaf 1 maart. “Ik denk dat we met deze evaluatie onze belofte om inspraak te verlenen nagekomen zijn als bestuursploeg, en ik meen ook dat we met het zo goed als unanieme advies vanuit de verkeerscommissie over de partijgrenzen heen tot een gedragen parkeerplan zijn gekomen”, besluit Buysschaert. Na goedkeuring op de gemeenteraad gaan de wijzigingen in vanaf 1 maart. (WK)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier