De sporen worden voorzien van een geavanceerd remsysteem dat de veiligheid van het spoorverkeer ten goede zal komen. Volgens de huidige planning zullen er nog nachtwerken in de omgeving van het Sta...