SP.A legt bom onder kanaal Bossuit-Kortrijk: “Schrap het hele dossier en investeer elders”

SP.A ziet de honderden miljoenen euro's die zouden moeten worden geïnvesteerd in een verbreding van het kanaal, liever besteed worden aan een verkeersveilige R8 en natuurbehoud. © Olaf Verhaeghe
Olaf Verhaeghe

Een resem prominente SP.A-politici uit de regio Kortrijk roepen de Vlaamse regering op om het complex project rond de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk volledig stop te zetten. Zowel vanuit Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Avelgem als de Provincie kiezen de socialisten voor een nulscenario. “Investeer de honderden miljoenen voor de verbreding van het kanaal liever in verkeersveiligheid en natuurbehoud in plaats van in een megalomaan project zonder bewezen meerwaarde”, klinkt het fors.

Al jaren onderzoekt de Vlaamse overheid samen met verschillende actoren in de regio de mogelijkheden om het kanaal Bossuit-Kortrijk te herwaarderen en te verbreden. Die upgrade zou er moeten komen in kader van het Europese Seine-Scheldeproject en moet het voor grotere schepen, tot 3.500 ton, mogelijk maken om via het kanaal tusen de Schelde en de Leie te navigeren.

Eerder bracht De Krant van West-Vlaanderen al aan het licht dat de regionale besturen lang niet eensgezind zijn over waar de toekomst van het kanaal ligt. Wel moeten de verschillende steden en gemeenten in de schoot van intercommunale Leiedal halfweg december tot een gezamenlijk regiostandpunt komen. Daarover is het overleg lopende.

Nultracé

Vrijdag roepen enkele West-Vlaamse SP.A-politici echter op tot een volledige stopzetting van het kanaalproject. Harelbeeks burgemeester Alain Top, schepenen Bert Herrewyn (Kortrijk), Annelies Vandenbussche (Kuurne) en Tom Beunens (Avelgem) pleiten samen met gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe en parlementsleden Melissa Depraetere en Maxim Veys voluit voor een nulscenario.

Kuurns schepen Annelies Vandenbussche, schepen van Avelgem Tom Beunens, schepen Bert Herrewyn van Kortrijk en burgemeester Alain Top van Harelbeke roepen samen met Maxim Veys, Melissa Depraetere en Jurgen Vanlerberghe op om het complex projet kanaal Bossuit-Kortrijk stop te zetten.
Kuurns schepen Annelies Vandenbussche, schepen van Avelgem Tom Beunens, schepen Bert Herrewyn van Kortrijk en burgemeester Alain Top van Harelbeke roepen samen met Maxim Veys, Melissa Depraetere en Jurgen Vanlerberghe op om het complex projet kanaal Bossuit-Kortrijk stop te zetten.© Olaf Verhaeghe

“Het volledige dossier moet op de schop”, klinkt het in koor. “Al tien jaar wordt hierover gepalaverd, maar dat overleg hypothekeert de nodige andere investeringen in verkeersveiligheid en natuurbehoud. Laat ons vanaf nu alle energie en middelen focussen op het R8-dossier.” SP.A West-Vlaanderen erkent dat het kanaal langs een aantal belangrijke industriële sectoren ligt, maar benadrukt ook dat de kritiek op de ‘optimistische economische meerwaarde van een verbreding steeds luider klinkt.

Geen geloof in natuurcompensatie

“Bovendien volgen de garanties rond natuurcompensatie en betaalbaarheid niet”, zegt Kortrijks schepen voor Klimaat en Leefmilieu Bert Herrewyn. “De negatieve ecologische impact van de voorgestelde oplossingen is gewoont te groot. Natuurgebieden rond het traject zoals stadsgroen Venning en de Oude Leiearm in Kuurne zouden zwaar aangetast worden of zelfs verdwijnen. Ik geloof niet meer in natuurcompensaties. De 500 hectare voor Rivierherstel Leie is er nog altijd niet.”

Daarnaast hekelen de lokale politici vooral het gebrek aan vooruitgang op vlak van verkeersveiligheid. “We kunnen niet beslissen wat er met de R8 gebeurt, zolang er niets wordt beslist over het kanaal. De kans is bovendien heel reëel dat de R8 heringericht moet worden”, stelt Annelies Vandenbussche, schepen van Mobiliteit in Kuurne. “Dat zal niet alleen zorgen voor veel hinder, maar is ook gewoon gevaarlijk. Wij kiezen heel duidelijk om de honderden miljoenen euro’s die de Vlaamse regering zal moeten investeren in het kanaal te besteden aan de R8, verkeersveiligheid en natuurbehoud in de regio.”

Steun in de Kamer

Vlaams Parlementslid Maxim Veys, Kamerlid Melissa Depraetere en provinciegedeputeerde Jurgen Vanlerberghe steunen de houding van de schepenen en burgemeester. “We moeten nu, meer dan ooit, focussen op wat echt belangrijk is”, klinkt het bij het drietal. “Zolang het KBK-dossier als een donkere schaduw blijft hangen, dreigen alle nodige investeringen op de lange baan geschoven te worden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.