De luchthaven van Oostende kreeg in 2015 een versoepeling van de bestaande milieuvergunning, waardoor 180 van de 1.080 toegelaten nachtvluchten per jaar een geluidsnorm van QC 26 mogen hebben en dus lawaaieriger mogen zijn dan de oorspronkelijk toegelaten QC 12. In novem...

De luchthaven van Oostende kreeg in 2015 een versoepeling van de bestaande milieuvergunning, waardoor 180 van de 1.080 toegelaten nachtvluchten per jaar een geluidsnorm van QC 26 mogen hebben en dus lawaaieriger mogen zijn dan de oorspronkelijk toegelaten QC 12. In november werd deze versoepeling echter vernietigd door de Raad van State na een klacht van actiegroep WILOO. De luchthaven viel terug op de oorspronkelijke regeling met alleen maar vluchten met QC 12. Minister Schauvliege had haar beslissing onvoldoende gemotiveerd, luidde het. De luchthaven protesteerde tegen de uitspraak van de Raad van State en ceo Marcel Buelens noemde het 'een ramp' voor de luchthaven.De minister heeft het dossier nu herbekeken en ondertekende een nieuwe, beter gemotiveerde milieuvergunning, waardoor de soepeler regeling voor de nachtvluchten weer van kracht wordt. Volgens Schauvliege kunnen "de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt." "Ik heb bij de minister aangedrongen op een snelle beslissing", aldus een tevreden burgemeester Bart Tommelein. "In ons bestuursakkoord staat ook dat we de luchthaven verder willen laten groeien en ontplooien met respect voor het milieu en de omwonenden. Dit is dan ook een zorg minder voor de luchthaven en voor het stadsbestuur."