Het gaat om het gedeelte vanaf het kruispunt met de Grote Roeselarestraat tot aan het kruispunt met de Bruggesteenweg. Je mag weer aan 70 km per uur rijden in plaats van de opgelegde 50 km per uur, met als uitzondering de bocht (kruispunt met de Meentakstraat) waar de 50km/u behouden blijft. (LB)

Het gaat om het gedeelte vanaf het kruispunt met de Grote Roeselarestraat tot aan het kruispunt met de Bruggesteenweg. Je mag weer aan 70 km per uur rijden in plaats van de opgelegde 50 km per uur, met als uitzondering de bocht (kruispunt met de Meentakstraat) waar de 50km/u behouden blijft. (LB)