Tijdens het vragenrondje informeerde N-VA-fractieleider Sofie Steurbaut naar de status van de geplande sluitingen van enkele spoorovergangen ten zuiden van de gemeente, meer bepaald die aan de Beverenstraat en Ridderstraat. "De N-VA-fractie werd de voorbije weken door meerdere verontruste burgers uit de wijken Heihoek, Vliekaert en Bossneppe gecontacteerd in verband met die geplande sluitingen. De burgers hebben het gevoel geen duidelijke informatie te krijgen en van het kastje naar de muur gestuurd te worden door enerzijds de gemeente en anderzijds Infrabel zelf. Gelet op de ...