Vorig jaar werden vijf mogelijke tracés voorgesteld en konden de infopanelen bekeken worden in het MAC. Ondertussen is er een zesde mogelijkheid bijgekomen. Het is het provinciebestuur dat uiteindelijk beslist wat er precies zal gebeuren. Er wordt gewerkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan, maar naar verluidt is een oplossing nog lang niet in zicht.
...

Vorig jaar werden vijf mogelijke tracés voorgesteld en konden de infopanelen bekeken worden in het MAC. Ondertussen is er een zesde mogelijkheid bijgekomen. Het is het provinciebestuur dat uiteindelijk beslist wat er precies zal gebeuren. Er wordt gewerkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan, maar naar verluidt is een oplossing nog lang niet in zicht. Niet enkele de inwoners die Middelkerke moeten verlaten en de toeristen die Middelkerke willen binnenrijden worden dagelijks geconfronteerd met een open brug om de pleziervaart door te laten, afgelopen week was er ook een oponthoud voor een brandweerwagen uit Oostende die assistentie moest bieden en voor een open brug stond. Gelukkig kende het oponthoud geen directe gevolgen, maar het had erger gekund. Burgemeester Dedecker vindt dat er dringend een oplossing moet komen voor deze 'processie van Echternach'. "Weet je dat ze nu opnieuw de auto's aan het tellen zijn die door de Spermaliestraat en in de Westendelaan rijden? Ze zijn al geteld, jaren geleden. Slijpebrug en de toeristische ontsluiting blijven mijn stokpaardje en ik ga hier niet weg tot er een oplossing is", stelt hij. "Maar het is wachten op de provincie. Wij kunnen enkel advies geven en hen aanporren. Dat hebben we ook gedaan. Ik begrijp de ergernis van de mensen die er moeten voorbij komen en erger me er zelf ook aan. In het verleden werd de brug op bepaalde momenten van de dag geopend, nu is dat iedere keer dat een pleziervaartuigje voorbij wil." Vorig jaar werden verschillende mogelijkheden voorgesteld, gaande van een tunnel tot een brug en ook de verschillende tracés werden belicht. Van de vijf verschillende voorstellen die vorig jaar op tafel lagen, droeg het voorstel van een tunnel aan de Oostzijde van de huidige brug de voorkeur weg van het schepencollege. Blijkt nu dat dit een fortuin zou kosten. Er is ondertussen een zesde voorstel dat volgens de burgemeester ook aanvaardbaar is. Het zesde voorstel is een dubbele brug, een eind verder dan de huidige brug. Dat zou betekenen dat de twee bruggen nooit tegelijk zouden openstaan en het verkeer dus nooit voor een open brug zou staan. Als de ene brug open is, blijft de andere toegankelijk. Het besluit kan niet zomaar worden genomen want er is de administratieve rompslomp met onder meer een milieueffectenrapport, een landbouweffectenrapport en de nodige onteigingen en verwervingen. Info: over vooruitgang en plannen op www.west-vlaanderen.be