Verspreid over de drie dagen werden in totaal 1.852 bestuurders uit het verkeer gehaald om een alcoholtest af te leggen. 20 van hen hadden te veel gedronken, wat overeenkomt met 1,1 ...

Verspreid over de drie dagen werden in totaal 1.852 bestuurders uit het verkeer gehaald om een alcoholtest af te leggen. 20 van hen hadden te veel gedronken, wat overeenkomt met 1,1 procent. 17 overtreders moesten hun rijbewijs drie of zes uren inleveren. Bij de andere drie overtreders werd het rijbewijs, gezien de hoge graad van intoxicatie, onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken."In Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn er het hele jaar door alcoholcontroles, dit in combinatie met de aanpak van onveilig en gevaarlijk rijgedrag in de centrumstraten. Toch steekt de politiezone Vlas tijdens deze BOB-wintercampagne nog een extra tandje bij, want alleen door veel en gerichte controles te doen, wordt de pakkans groter en loopt de kleine categorie hardleerse bestuurders tegen de lamp. Het resultaat van dit weekend toont aan dat het overgrote deel van de bestuurders de boodschap al duidelijk begrepen heeft."