Bij openings- en sluitingstijd van de vrije basisschool Westouter wordt een deel van de Schomminkelstraat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het was het oudercomité van de school die daarvoor eerder aan de bel trok.
...

Bij openings- en sluitingstijd van de vrije basisschool Westouter wordt een deel van de Schomminkelstraat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het was het oudercomité van de school die daarvoor eerder aan de bel trok."Het afsluiten gebeurt voorlopig met een nadarafsluiting aangezien het om een proefopstelling gaat, die eind oktober geëvalueerd wordt", zegt Hanne Fonteyne van het oudercomité. "De ouders rijden voortaan de Bellestraat in om aan de frituur links af te slaan naar de hoek van de Schomminkelstraat om daar de kinderen af te zetten. Over deze kiss-and-ridezone hoor ik alleen maar positieve reacties." Gezien de drukte op vrijdag wordt het verkeer ook nog eens geregeld door een politieagent. Eerder bracht de gemeente Heuvelland een Heuvellands Alternatief Fietsroutenetwerk uit, een 57,4 km lang netwerk dat de acht Heuvellandse dorpen verbindt via 14 alternatieve verbindingen. "Momenteel wordt de uitbreiding vanuit Heuvelland naar Ieper en Poperinge voorbereid", aldus schepen van Fiets Dirk Baekelandt. Eerder werd de Staanijzerstraat in Wijtschate als 'fietsstraat' ingericht. Voor gemotoriseerd verkeer geldt eenrichtingsverkeer van de Ieperstraat richting Sint-Medardusplein. De maximumsnelheid bedraagt 30 km/u. In een fietsstraat mag je met de auto of een ander motorvoertuig geen fietsers inhalen. In de andere schoolomgevingen werden fietslogo's aangebracht, om het gemotoriseerd verkeer er attent op te maken dat de rijbaan er voor gemengd verkeer dient. Dat gebeurde in de Hogenakkerstraat in Kemmel, de Koudekotstraat in Dranouter, de Schomminkelstraat in Westouter, de Heirweg in Nieuwkerke en de Dikkebusstraat in De Klijte.Het is nu nog wachten op het inrichten van de fietspaden in Heuvelland. Concreet werd tussen Loker en Dranouter een stuk grond aangekocht dat voorlopig ingericht werd als wandelpad. Op die manier worden de Victoriastraat en Galooiestraat veilig verbonden en kan men veilig de verbinding tussen deze twee dorpen maken. Een deel gaat ook over grond van het Agentschap Natuur en Bos dat hiervoor z'n medewerking verleent. Intussen loopt de vraag naar het Agentschap voor Wegen en Verkeer, beheerder van de gewestweg, om op dat traject een fietspad aan te leggen. Er loopt verder een onderzoek naar een fietsvriendelijke inrichting van de Hellegatstraat in Westouter. "De mogelijkheid wordt onderzocht om daar een kwalitatieve fietsstrook aan te leggen, met daarnaast een onverharde strook voor de voetgangers en de ruiters", aldus de bevoegde schepen. De startnota voor de fietspaden tussen Westouter en Poperinge, Kemmel en Wijtschate zijn opgemaakt. Het fietspad tussen De Klijte en Ieper ligt langs een gewestweg waarvan de geplande uitvoering gebeurt door het Agentschap voor Wegen en Verkeer. De eerstvolgende maanden zal de aanleg van een fietspad vanaf de sporthal tot kruispunt Kapellerie in Wijtschate gerealiseerd worden. (MDN)