"Door de toenemende verkeersdrukte in de centrumstraten ontstaan zeer frequent gevaarlijke situaties in de omgeving van de Vrije Centrumscholen in de Zuidstraat, Albrecht Rodenbachstraat en het Polenplein", zegt directeur William Doom. "Niet de onaangepaste snelheid in de schoolomgeving is ...