Sinds 22 juni is de rotonde op het kruispunt van de Kemmelseweg met de Ruuschaartstraat helemaal afgesloten voor het verkeer door wegenwerken. "Het gaat om een klein onde...

Sinds 22 juni is de rotonde op het kruispunt van de Kemmelseweg met de Ruuschaartstraat helemaal afgesloten voor het verkeer door wegenwerken. "Het gaat om een klein onderhoudswerk", zegt woordvoerder Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "De toplaag van de rotonde wordt vernieuwd wegens uitrafeling. Daarnaast worden enkele kapotte betonvakken in de Ruuschaartstraat uitgebroken en vervangen door asfalt."Deze werken zullen volgens het Agentschap Wegen en Verkeer vrijdag afgerond zijn. In alle richtingen worden omleidingen voorzien. Nogal wat weggebruikers stonden maandagmorgen voor een verrassing, waardoor er ook verkeershinder was op de omliggende landelijke wegen. Er is kritiek dat de werkzaamheden te laat aangekondigd werden. "We hadden dit inderdaad beter en eerder moeten aankondigen", zegt Veva Daniëls van AWV. (TOGH)