Voor de werken slaan het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en de stad Oostende de handen in elkaar om Oostende. De zone tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai vormt momenteel nog een zwakke schakel in de zeewering van de stad. "Tussen de bestaande stormmuren op het Zeeheldenplein en de Visserskaai bouwen we een mobiele kering en een stuk vaste stormmuur. De mobiele kering is hetzelfde type als gebruikt wordt langs de Albert I-promenade. In ...

Voor de werken slaan het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en de stad Oostende de handen in elkaar om Oostende. De zone tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai vormt momenteel nog een zwakke schakel in de zeewering van de stad. "Tussen de bestaande stormmuren op het Zeeheldenplein en de Visserskaai bouwen we een mobiele kering en een stuk vaste stormmuur. De mobiele kering is hetzelfde type als gebruikt wordt langs de Albert I-promenade. In geval van storm kan deze dichtgezet worden, in normale omstandigheden is van deze mobiele stormmuur weinig te zien", klinkt het bij het Agentschap. Het plaatsen van een stormmuur is onderdeel van het Masterplan Kustveiligheid. De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen zijn eerder dit jaar al uitgevoerd, nu zijn ook de grote werken aangevat. De stad Oostende maakt van de gelegenheid gebruik om de Albert I-promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Cirkelstraat, en de Montgomerykaai opnieuw aan te leggen. Ter hoogte van de Visserskaai, de Albert I-promenade, de Langestraat en de Montgomerykaai wordt een rondpunt aangelegd. "Een bewuste keuze, om alle opties in de toekomst open te houden. Wordt er ooit beslist om bijvoorbeeld in de Visserskaai of in de Van Iseghemlaan éénrichtingsverkeer in te voeren, dan zal men via het rond punt kunnen keren", zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA) De parkeerplaatsen langs de Albert I-promenade en de Montgomerykaai verdwijnen. Enkel de plaatsen in het kader van de concessie van de Royal North Sea Yacht Club blijven. "We hebben bewust gekozen voor een kwaliteitsvolle leefomgeving, met aandacht voor de wandelaars en de fietsers. Er komt een wandelpromenade en tweede brede fietspaden. Waar de fietsstraat in de Visserskaai stopt, komen er dus veilige fietspaden. Op deze manier trekken we lijn door van de Albert I-promenade tussen het Kursaal en het Zeeheldenplein, waar de parkeerplaatsen ook zijn verdwenen voor een bredere zeedijk. Samen met het eerder vernieuwde Zeeheldenplein zal dit straks één mooi geheel vormen", aldus nog schepen Anseeuw. Tot het voorjaar 2021 wordt de zone van aan het Westerstaketsel tot aan de Hofstraat aangepakt, daarna tot eind juni 2012 wordt gewerkt van aan de Hofstraat tot aan de Boekareststraat. Tijdens de werken is er een omleiding voorzien voor doorgaand verkeer. (DJ)