De opening gebeurde binnen de muren van de site Rolbruggen Deman. Tezelfdertijd vierde de bevolking, voor het eerst in jaren terug 'Koekezondag', de week na de kermis, na Winkel Koerse, een oude traditie die dankzij ouderdomsdeken Arnold Gheysen opnieuw in ere werd hersteld.

De straat, die overigens toch al een paar weken in dienst is, is een vernieuwing van de oude weg die dateert van 1947. Het gemeentebestuur heeft lange tijd gezocht naar de beste oplossing en ten slotte kwam dit project uit de bus, met aandacht voor een gescheiden fietspad. De weken, die gegund werden op 1.467.377,54 euro, werden gestart op 28 mei 2018 en opgeleverd na 110 werkdagen. Voorafgaandelijk waren er werken voor het leggen van de nutsleidingen.

(LDE)