De werken zullen een achttal weken duren. Er wordt een omlegging voorzien via de...