Deze ingrijpende werken zorgen ervoor dat het regenwater uit de grachten niet meer in de vuilwaterriool komt, maar rechtstreeks naar de Kasteelbeek en Ringbeek gebracht wordt. Dit werk kan nu gebeuren als vervolg op de grote rioleringswerken die in 2017 en 2018 in Ruddervoorde uitgevoerd zijn. Er werden toen twee rioolbuizen aangelegd, waardoor het afvalwater van heel wat woningen niet meer in de grachten terecht komt, maar afgevoerd wordt naar de waterzuiveringsinstallatie (WZI) in De Leite. Zo komt enkel nog regen...

Deze ingrijpende werken zorgen ervoor dat het regenwater uit de grachten niet meer in de vuilwaterriool komt, maar rechtstreeks naar de Kasteelbeek en Ringbeek gebracht wordt. Dit werk kan nu gebeuren als vervolg op de grote rioleringswerken die in 2017 en 2018 in Ruddervoorde uitgevoerd zijn. Er werden toen twee rioolbuizen aangelegd, waardoor het afvalwater van heel wat woningen niet meer in de grachten terecht komt, maar afgevoerd wordt naar de waterzuiveringsinstallatie (WZI) in De Leite. Zo komt enkel nog regenwater, afkomstig van privaat en openbaar domein, in de grachten. Het is dus niet langer nodig dat de grachten in verbinding staan met de rioolbuizen. Sterker nog, het is zelfs aan te bevelen om de grachten af te koppelen, want hoe minder regenwater er in de WZI komt, hoe efficiënter het waterzuiveringsproces verloopt.Een tijd geleden heeft de gemeente subsidiedossiers ingediend bij de Vlaamse overheid voor een aantal rioleringswerken. Recent ontving de gemeente bericht dat de subsidies goedgekeurd zijn voor het rioleringsproject in de Sijslostraat en in de omgeving van de Torhoutsestraat en Westkantstraat. De gemeente wil in de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem een gescheiden rioolstelsel aanleggen en het wegdek en de fietspaden vernieuwen. Voor de aanleg van de nieuwe riolering hebben we subsidies gevraagd aan de Vlaamse overheid. Deze vraag is goedgekeurd en het rioleringsproject voor de Sijslostraat in Waardamme staat op het subsidieprogramma 2019-2023.Daarnaast werd nog een omvangrijk rioleringsproject in Baliebrugge op het programma opgenomen. Dit project situeert zich in de ruime omgeving van de Torhoutsestraat en de Westkantstraat. De einddatum van deze werken is voorlopig vastgesteld op halfweg juli en de hinder voor het verkeer zal beperkt zijn omdat er hoofdzakelijk gewerkt wordt vanop de akkerlanden. De investering voor deze werken bedraagt 355 200 euro (excl btw) en de Vlaamse Milieumaatschappij heeft Oostkamp een toelage toegekend van 275 664 euro. De werken gebeuren in opdracht van Aquafin.De gemeente wil van de gelegenheid van de werken gebruik maken om de schoolomgeving in Baliebrugge verkeersveiliger in te richten. Nu er zekerheid is over de subsidies kunnen deze dossiers verder uitgewerkt worden. Een exacte uitvoeringsperiode kunnen we nu nog niet geven. De timing hangt af van het verloop van een aantal procedures. Studiebureau Jonckheere uit Brugge staat in voor de voorbereiding van het rioleringsproject Westkant, studiebureau Lobelle uit Jabbeke werd aangesteld als ontwerper voor de Sijslostraat.(GST)