Door die werken is het niet mogelijk om richting het Louis Robbeplein te rijden. De rijrichting op de Grote Markt wordt tijdelijk gekeerd. Er geldt ook een beperkte omlegging vanop de Grote Markt via de Graanmarkt, Waterpoort, Jan Palfijnstraat en Koning Alberstraat. Door het keren van de rijrichting volgt ook het verkeer vanuit de Doorniksestraat de omlegging vanaf de Graanmarkt.