In het 303 pagina's tellende Vlaams regeerakkoord staat de 'Verbinding Ieper-Veurne' vermeld als een van de grote projecten op het vlak van mobiliteit. "De plannen zijn eigenlijk klaar, maar het probleem was dat er nooit budgetten vrij kwamen", reageert burgemeester Stephan Mourisse (LVP) van Vleteren. "Op de laatste vergadering werd er weer gezegd: 'sorry, je zal nog vijf jaar moeten wachten'. Jammer, want we hadden grote inspanningen gedaan om een compromis te vinden. Laat ons hopen dat het nu effectief wel van start gaat en dat het geld niet weer plots overgeheveld wordt naar een ander dossier."
...

In het 303 pagina's tellende Vlaams regeerakkoord staat de 'Verbinding Ieper-Veurne' vermeld als een van de grote projecten op het vlak van mobiliteit. "De plannen zijn eigenlijk klaar, maar het probleem was dat er nooit budgetten vrij kwamen", reageert burgemeester Stephan Mourisse (LVP) van Vleteren. "Op de laatste vergadering werd er weer gezegd: 'sorry, je zal nog vijf jaar moeten wachten'. Jammer, want we hadden grote inspanningen gedaan om een compromis te vinden. Laat ons hopen dat het nu effectief wel van start gaat en dat het geld niet weer plots overgeheveld wordt naar een ander dossier."De Vleterse burgemeester is overtuigd dat er een consensus is over hoe de N8 aangepakt moet worden. "Maar het is onderverdeeld in verschillende subdossiers", zegt hij. "Wij hebben de plannen klaar voor het gedeelte tussen Oostvleteren en Woesten, tot in de laatste details. Het is bijna klaar voor het gedeelte tussen Oostvleteren richting Veurne. Volgens mij zal er dus gestart worden in Veurne. Al die plannen liggen klaar. Het enige wat ik nog niet weet is of Ieper akkoord gaat om Brielen een omleiding te geven, maar van Veurne tot Brielen zou het akkoord definitief zijn."In het regeerakkoord van 2014 stond het dossier al vermeld. Alleen stond er toen 'Omvorming van de N8 Veurne-Ieper', terwijl het dossier nu geformuleerd wordt als 'Verbinding Ieper-Veurne'. "Die omvorming van de N8 had betrekking op de omleidingen die voorzien zouden worden, de zogenaamde bypasses", meent Stephan Mourisse. "Maar dat ligt allemaal in de vuilbak. De volledige N8 aanpakken op het bestaande tracé is veel eenvoudiger, veel goedkoper en veel gemakkelijker om iedereen op dezelfde lijn te krijgen."Maar voor de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) mag het allemaal iets ambitieuzer en is dat de reden waarom de N8 niet vermeld wordt. "Ik heb er inderdaad op toegezien dat het dossier van de missing link Ieper-Westkust in het regeerakkoord niet werd verengd tot de N8", zegt Emmily Talpe, die ook Vlaams Parlementslid is voor Open VLD. "Dat de N8 heringericht en vooral verkeersveiliger moet worden, dat staat buiten kijf, maar er moet ook gekeken worden naar het grotere plaatje. Het gekozen traject zal niet alleen bepalend zijn voor de ontlasting en de leefbaarheid van de N8-dorpen, maar ook voor de economische en toeristische toekomst van onze regio. Een belangrijke factor waarmee in het verleden vaak te weinig rekening werd gehouden. Ik ben dan ook heel tevreden dat minister Lydia Peeters verantwoordelijk is voor mobiliteit en dus voor dit dossier. Niet alleen omdat we partijgenoten zijn, maar ook omdat ze als Limburgse de specifieke mobiliteitsbehoeften van onze niet-stedelijke regio beter kan inschatten." Ook Voka West-Vlaanderen vindt de huidige plannen voor de N8 niet ambitieus genoeg. "Er zijn een groot aantal problemen op deze weg die dringend aangepakt moeten worden", zegt Jonas Plouvier, die de belangen van de Westhoek behartigt bij Voka West-Vlaanderen. "De weg is in zeer gammele staat. Er is veel doorgaand verkeer richting kust en er is ook veel vracht- en landbouwverkeer. Dat zorgt ervoor dat de verkeersleefbaarheid en veiligheid langs de N8 absoluut ondermaats is. De conclusies van het participatief traject die begin 2018 werden voorgesteld komen absoluut niet tegemoet aan deze problematieken en zijn voor Voka niet aanvaardbaar. De doelstellingen die de Vlaamse overheid zichzelf oplegde, namelijk een vlotter en veiliger verkeer, worden hiermee niet bereikt.""Om de verkeersleefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en de ontwikkeling van een hele regio te garanderen, is het van essentieel belang dat er een vlotte, veilige en moderne weg tussen Ieper en de Westkust wordt gerealiseerd waarbij er niet meer door dorpen gereden moet worden. Voor een degelijke en definitieve oplossing is nieuwe infrastructuur noodzakelijk. Dat kan gaan om nieuwe wegen, omleidingswegen, ondertunnelingen of andere nieuwe innovatieve concepten die het verkeer vlotter en veiliger laten doorstromen. Daarbij moeten er voldoende inhaalmogelijkheden zijn en moeten de verschillende types van verkeer van elkaar gescheiden worden. Alle pistes die aan deze voorwaarden voldoen - inclusief de doortrekking van de A19 - moeten worden overwogen."Of Emmily Talpe met het 'grotere plaatje' al of niet de doortrekking van de A19 bedoelt, wil ze niet met zoveel woorden gezegd hebben. "Met het grotere plaatje bedoel ik een degelijke ontsluiting en hierdoor ook een boost voor de economische ontwikkeling en groei van een hele regio. Overleg met de minister is gepland op korte termijn. Hoe dan ook moet de N8 sowieso aangepakt worden wat betreft wegdek en fietsveiligheid."Daarmee gaat Stephan Mourisse ook akkoord en liever vandaag dan morgen. "Voor mij mogen ze direct starten. Ik heb altijd gezegd dat ik burgemeester zou blijven zolang die baan er niet ligt, maar ik zal ook geen dertig jaar burgemeester meer zijn. Ik denk dat er in deze legislatuur effectief gestart zal worden. Geduld wordt beloond."