Recht naar Veurne of toch nog iets nieuws? Nieuw onderzoek naar alternatief N8 start straks

Begin volgend jaar start de studie naar een alternatief tracé voor de verbinding Ieper-Westkust. Daarmee komt de doortrekking van de A19, jaren geleden tot een utopie verbannen, toch opnieuw op de tafel. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) belooft intussen dat het complex project voor het alternatief de geplande aanpak van de N8 niet zal hinderen.

De huidige A19 eindigt in een spooksnelweg boven de Noorderring. © Olaf Verhaeghe

Weinigen gaven er nog een cent voor, maar met de start van het nieuw complex project in de zoektocht naar een alternatief voor de verbinding Ieper-Westkust speelt de A19 plots weer mee. Het doortrekken van die autosnelweg van aan de Noorderring richting Veurne wordt vanaf begin 2021 ongetwijfeld een van de te onderzoeken pistes als mogelijke oplossing voor het knellende mobiliteitsvraagstuk in de Westhoek. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) maakt 200.000 euro vrij voor de verkenningsfase van het complex project. Hoewel op het eerste studiebestek, dat voor de zomer werd uitgeschreven, niemand reageerde, vond de minister nu toch een studiebureau. “Via een onderhandelingsprocedure werden in september van dit jaar een aantal bureaus gecontacteerd om een offerte in te dienen”, klinkt het. “Begin december wordt de opdracht toegewezen, begin volgend jaar kunnen de eerste verkennende onderzoeken starten.”

Alles herdoen?

Het complex project is een nieuwe manier van werken waarmee de Vlaamse overheid sinds 2015 grote dossiers met maatschappelijk en ruimtelijk belang beter, gestroomlijnder en vooral sneller wil aanpakken. Door vroeg in te zetten op (informeel) overleg tussen de verschillende betrokken actoren moet het draagvlak en dus de kans op succes in de toekomst groter zijn. “Met deze aanpak willen we een perspectief bieden op een integrale aanpak van de resterende knelpunten op de verbinding tussen Ieper en de Westkust”, duidt minister Peeters de keuze voor het complex project. “Concreet brengen we alle mogelijke knelpunten in kaart en gaan we na welke de mogelijkheden zijn. Op basis van de eerste fase, een verkennende fase, zal in de startbeslissing de precieze aard en omvang van de rest van project bepaald worden.”

“Ik zie de minister met een blanco blad beginnen en alle mogelijkheden in acht nemen” – Vlaams parlementslid Martine Fournier (CD&V)

Met de opstart van zo’n complex project wordt dus met andere woorden een erg brede kijk bovengehaald. Nieuwe, bestaande maar ook oude mogelijkheden worden grondig onderzocht. Vraag is natuurlijk of met dit nieuwe onderzoek niet alles wordt herdaan. De doortrekking van de A19 werd in het verleden immers al meermaals van tafel geveegd: onrealistisch want door beschermd gebied en ongewild want hinderlijk voor natuur en landbouw. Een opwaardering van de N8, de gewestweg door tal van Westhoekdorpen, zou soelaas moeten bieden, zo kwam de Vlaamse regering onder leiding van Yves Leterme (CD&V) al in 2005 overeen. Dat leek te lukken, tot een groep inwoners waar de bypass rond Woesten, Brielen en Elverdinge zou komen, naar de Raad van State trok en gelijk kreeg. Voormalig mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) deed in 2017 een poging om het dossier deels te deblokkeren en te investeren in een veiligere N8. Daarvoor werden al verschillende studies opgestart en meermaals middelen vrijgemaakt. Minister Peeters benadrukt dat het opstarten van het complex project geen impact heeft of zal hebben op de aanpak van de N8, een vrees die bij heel wat omwonenden en lokale politici leeft. “De verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze cruciale weg verbeteren, blijft onze doelstelling”, stelt ze.

Blije burgemeester

Iepers burgemeester en Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open VLD) was begin dit jaar een van de pleitbezorgers van de opstart van zo’n complex project. Zij zag zich in haar vraag gesteund door Voka West-Vlaanderen, het Jan Yperman Ziekenhuis en de Ieperse bedrijvenvereniging Iebeve. “De aanpassingen aan de N8 zijn broodnodig om die verkeersveiliger en fietsvriendelijker te maken. Het is een goede zaak dat dit nu versneld zal gebeuren”, stelt de burgemeester. “Maar daarnaast wordt met het complex project ook ruimer gekeken dan het huidige traject. Zowel ruimtelijke, milieukundige als economische factoren worden in rekening gebracht. De minister neemt met de aanstelling van een studiebureau al op korte termijn stappen. Uiteraard hopen we dat er zo snel mogelijk een oplossing en aanpak komt.” Voka West-Vlaanderen ziet in het complex project mogelijkheden tot een definitieve oplossing voor een goede ontsluiting en betere bereikbaarheid van de hele regio. “Alleen zo kan de verdere ontwikkeling, economische groei en welvaart van de Westhoek worden gegarandeerd”, stelt Jonas Plouvier van Voka. “Dat de minister deze stap zet, stemt ons zeer tevreden.”

Lees verder onder de foto.

De verbinding van Ieper naar de kust is al decennialang een heikel thema in de Westhoek.
De verbinding van Ieper naar de kust is al decennialang een heikel thema in de Westhoek.© Olaf Verhaeghe

Ook Vlaams Parlementslid Martine Fournier (CD&V) ijvert al langer voor een oplossing voor de mobiliteitsknoop. “Of dat een doorgetrokken A19 wordt? Dat denk ik niet. Ik zie de minister eerder met een blanco blad beginnen en rekening houden met de toekomstmogelijkheden qua economische ontwikkeling in de regio. Een goede ontsluiting is simpelweg cruciaal. Ik ben alleszins tevreden dat er nu eindelijk werk van wordt gemaakt en hoop dat het niet bij studiewerk zal blijven. Er is genoeg tijd verloren en er zal nog veel tijd nodig zijn. Maar met Lydia Peeters als minister heb ik het gevoel dat het effectief vooruit kan gaan.”

Tunnel onder Pilkemseweg als basis voor vernieuwd kruispunt met Noorderring

Iepers burgemeester Emmily Talpe aan het drukke kruispunt Noorderring-Pilkemseweg.
Iepers burgemeester Emmily Talpe aan het drukke kruispunt Noorderring-Pilkemseweg.© Olaf Verhaeghe

Ook voor het drukke kruispunt van de Noorderring (N38) met de Pilkemseweg heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) goed nieuws. Recent werd een studiebureau aangesteld om de herinrichting van dat kruispunt te onderzoeken. “De opdracht omvat de opmaak van een startnota, een voorontwerp, de opmaak van een technisch ontwerp en het bekijken van de noodzakelijke onteigeningen”, klinkt het bij het kabinet.

Voor de herinrichting van het kruispunt wordt vertrokken van een al bestaande schets die uitgaat van ongelijkgronds kruispunt met een tunnel onder de Pilkemseweg. “Door het realiseren van die tunnel wordt een vlottere doorstroming voorzien, maar tegelijk blijft de aansluiting van de Pilkemseweg op de N38 bovengronds mogelijk met behulp van verkeerslichten.” Wel benadrukt het kabinet van minister Peeters dat die tunnel niet per se de definitieve keuze is. Er zullen ook alternatieven worden onderzocht. Bovendien zal de studie rekening moeten houden met de toekomstige plannen voor het industriegebied Ieperlee.

Burgemeester Emmily Talpe (Open VLD) schoof een tunnel in 2019, aan het begin van haar bestuursperiode, in een brief aan toenmalig minister Ben Weyts (N-VA) al naar voren als mogelijke oplossing. “Vandaag zijn daar te veel files met sluipverkeer op meer landelijke wegen tot gevolg. Door het verkeer van elkaar te scheiden, los je dat voor een groot deel al op”, klonk het toen.

“Wij zijn als stad al langer vragende partij om de moeilijke doorstroming op te lossen. Het kruispunt is erg belangrijk voor de bereikbaarheid van de site-Ter Waarde, het bedrijventerrein en het Jan Yperman Ziekenhuis”, stelt burgemeester Talpe nu. “Ik ben blij dat de piste van een tunnel nu uitgebreid wordt onderzocht. Zo zou het verkeer op de Noorderring een stuk vlotter kunnen verlopen en net die goede verbinding van en naar de autosnelweg is voor onze stad cruciaal.” Hoe de plannen voor het industriegebied Ieperlee het kruispunt zullen beïnvloeden, zal nog moeten blijken. “Die ontwerpoefening voor Ieperlee is nog lopende.”

17 miljoen euro voor aanpak in Veurne

Naast de opstart van het complex project gaat minister Lydia Peeters ook verder met de N8. “Die knelpunten zijn uiteraard al langer gekend, maar ik ben blij om te kunnen stellen dat ze effectief worden aangepakt. De verkeersveiligheid én de leefbaarheid langs deze gewestweg zullen daarmee eindelijk verhogen.” Zo is de studie naar het stuk op grondgebied Veurne zo goed als afgerond en besliste de minister om de werken an sich met een jaar te vervroegen. Daarvoor is 17 miljoen euro vrijgemaakt op het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) voor 2021.

Verder wordt het voorontwerp voor het stuk N8 tussen Vinkembeek, op de grens van Veurne met Alveringem, tot en met de doortocht in Oostvleteren in de loop van het voorjaar van 2021 verwacht. Eens dat goedgekeurd is, kunnen de technische details worden onderzocht en wordt de nodige onteigeningsprocedure opgestart. Het voorontwerp voor de N8 tussen Oostvleteren en Woesten is bovendien wel al goedgekeurd. De schatting van de onteigeningen wordt op dit moment opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid.

“Ik mis voorlopig wel nieuws over het kruispunt van de N38 met de N8 en het stuk tussen Woesten en Brielen”, stelt Vlaams Parlementslid Martine Fournier (CD&V). “Daar spreekt de minister voorlopig niet over, hoewel er in het GIP voor 2021 wel 300.000 euro is vrijgemaakt om de ‘verkeersveiligheid Ieper-Brielen’ aan te pakken. Dat klinkt goed, maar erg duidelijk is het niet. Ook dat kruispunt is noodzakelijk, zeker met het oog op de toekomst. Ik hoop dat daar in 2022 of zeker 2023 toch ook middelen voor worden voorzien.”

Tunnel onder Pilkemseweg als basis voor vernieuwd kruispunt met Noorderring

Iepers burgemeester Emmily Talpe aan het drukke kruispunt Noorderring-Pilkemseweg.
Iepers burgemeester Emmily Talpe aan het drukke kruispunt Noorderring-Pilkemseweg.© Olaf Verhaeghe

Ook voor het drukke kruispunt van de Noorderring (N38) met de Pilkemseweg heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) goed nieuws. Recent werd een studiebureau aangesteld om de herinrichting van dat kruispunt te onderzoeken. “De opdracht omvat de opmaak van een startnota, een voorontwerp, de opmaak van een technisch ontwerp en het bekijken van de noodzakelijke onteigeningen”, klinkt het bij het kabinet.

Voor de herinrichting van het kruispunt wordt vertrokken van een al bestaande schets die uitgaat van ongelijkgronds kruispunt met een tunnel onder de Pilkemseweg. “Door het realiseren van die tunnel wordt een vlottere doorstroming voorzien, maar tegelijk blijft de aansluiting van de Pilkemseweg op de N38 bovengronds mogelijk met behulp van verkeerslichten.” Wel benadrukt het kabinet van minister Peeters dat die tunnel niet per se de definitieve keuze is. Er zullen ook alternatieven worden onderzocht. Bovendien zal de studie rekening moeten houden met de toekomstige plannen voor het industriegebied Ieperlee.

Burgemeester Emmily Talpe (Open VLD) schoof een tunnel in 2019, aan het begin van haar bestuursperiode, in een brief aan toenmalig minister Ben Weyts (N-VA) al naar voren als mogelijke oplossing. “Vandaag zijn daar te veel files met sluipverkeer op meer landelijke wegen tot gevolg. Door het verkeer van elkaar te scheiden, los je dat voor een groot deel al op”, klonk het toen.

“Wij zijn als stad al langer vragende partij om de moeilijke doorstroming op te lossen. Het kruispunt is erg belangrijk voor de bereikbaarheid van de site-Ter Waarde, het bedrijventerrein en het Jan Yperman Ziekenhuis”, stelt burgemeester Talpe nu. “Ik ben blij dat de piste van een tunnel nu uitgebreid wordt onderzocht. Zo zou het verkeer op de Noorderring een stuk vlotter kunnen verlopen en net die goede verbinding van en naar de autosnelweg is voor onze stad cruciaal.” Hoe de plannen voor het industriegebied Ieperlee het kruispunt zullen beïnvloeden, zal nog moeten blijken. “Die ontwerpoefening voor Ieperlee is nog lopende.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.