Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V), die van provincieraadslid Marie De Clerck (CD&V) alle lof kreeg toegezwaaid, sprak van een historisch moment. "Al meer dan tien jaar zijn we hiermee bezig, want de huidige formule van intercommunale is niet langer meer houdbaar. Investeren in een regionale luchthaven is ook niet de taak van de gemeenten, eigenlijk is het de Vlaamse overheid die een politiek van regionale luchthavens moet ontw...