De commissie wijst vooral op de hiaten in de vergunningsaanvraag en vindt dat de stad Brugge met het dossier zoals het nu op tafel ligt geen adequaat antwoord biedt op tal van problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid en de mobiliteit.

Daarmee schaart de commissie zich deels achter de eisen van sommige buurtbewoners en het actiecomité 'Geen parking aan de Baron Ruzettelaan'. Zij kanten zich tegen het opofferen van een waardevol grasland en vrezen voor extra verkeersproblemen op het al gevaarlijke kruispunt aan de Katelijnepoort door de komst van een randparking.

Niet bindend

Het actiecomité hoopt dan ook dat stad Brugge dit advies ter harte zal nemen en de vergunningsaanvraag zal intrekken. Het stadsbestuur heeft nog geen weet van het negatief advies. Schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon wijst er wel op dat dit advies niet bindend is : "Maar het spreekt vanzelf dat we alle opmerkingen meenemen in onze evaluatie van het dossier."

Met andere woorden : het negatief advies betekent niet dat de Stad zomaar afziet van zijn plannen voor een randparking op die plek. 443 personen ondertekenden de petitie van het actiecomité 'Geen parking aan de Baron Ruzettelaan'.

Jarenlange procedure ?

Toch bezorgt dit advies schepen Franky Demon gemengde gevoelens : "Katelijne is opgevat als een tijdelijke parking. We moeten nu goed nadenken : kan er door onze experten een gefundeerd antwoord gegeven worden op de bezwaren ? Ik huiver ervoor dat wij hier in Brugge terechtkomen in een Uplace-dossier, zoals in Brussel met een jarenlange procedure."

De commissie wijst vooral op de hiaten in de vergunningsaanvraag en vindt dat de stad Brugge met het dossier zoals het nu op tafel ligt geen adequaat antwoord biedt op tal van problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid en de mobiliteit.Daarmee schaart de commissie zich deels achter de eisen van sommige buurtbewoners en het actiecomité 'Geen parking aan de Baron Ruzettelaan'. Zij kanten zich tegen het opofferen van een waardevol grasland en vrezen voor extra verkeersproblemen op het al gevaarlijke kruispunt aan de Katelijnepoort door de komst van een randparking.Niet bindendHet actiecomité hoopt dan ook dat stad Brugge dit advies ter harte zal nemen en de vergunningsaanvraag zal intrekken. Het stadsbestuur heeft nog geen weet van het negatief advies. Schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon wijst er wel op dat dit advies niet bindend is : "Maar het spreekt vanzelf dat we alle opmerkingen meenemen in onze evaluatie van het dossier."Met andere woorden : het negatief advies betekent niet dat de Stad zomaar afziet van zijn plannen voor een randparking op die plek. 443 personen ondertekenden de petitie van het actiecomité 'Geen parking aan de Baron Ruzettelaan'.Jarenlange procedure ?Toch bezorgt dit advies schepen Franky Demon gemengde gevoelens : "Katelijne is opgevat als een tijdelijke parking. We moeten nu goed nadenken : kan er door onze experten een gefundeerd antwoord gegeven worden op de bezwaren ? Ik huiver ervoor dat wij hier in Brugge terechtkomen in een Uplace-dossier, zoals in Brussel met een jarenlange procedure."