Protestmars tegen druk verkeer in Julius en Maurits Sabbe- en Walweinstraat in Brugge: “Wij slikken het verkeer niet meer!”

© PDV
Piet De Ville

Bewoners van de Julius en Maurits Sabbestraat en Walweinstraat – tussen de Langerei en de Komvest in Brugge – kwamen zondagvoormiddag op straat om het vele verkeer in hun buurt aan te klagen. “We vrezen dat er bij de geplande heraanleg van de straat weet voluit voor Koning Auto zal gekozen worden”, zei initiatiefneemster Valerie Vanwalleghem.

Als doorsteek van de Langerei naar de steeds drukke Komvest, ook wel kleine ring of binnenring genoemd, genereert zowel de Julius en Maurits Sabbestraat als de Walweinstraat al jarenlang erg veel verkeer. Dit tot groeiend ongenoegen van de buurtbewoners.

Dit ongenoegen kwam zondagvoormidag duidelijk tot uiting via een protestoptocht in de buurt. En de noodkreet was luid en duidelijk: ‘wij slikken het verkeer niet meer.’

Vierduizend voertuigen per dag

“Hier passeren dagelijks zo’n drieduizend personenwagens en meer dan duizend zware voertuigen waarvan vierhonderdvijftig bussen. Het aantal bussen van De Lijn is sterk toegenomen sinds een tijd terug een aantal buslijnen doorheen de Vlamingstraat en Sint-Jorisstraat geschrapt zijn omdat er daar protest tegen was. Nu zijn wij het slachtoffer”, zegt Valerie Vanwalleghem, de woordvoerster van het actiecomité De Oksel van Brugge, genoemd naar de ligging van de bewuste straten binnen de Brugse binnenstad.

“We leven met een aanhoudende verkeersstroom die davert, vaak te snel rijdt, vervuilt en een domper is op de levenskwaliteit van onze buurt. Rond onze straten plant met een omvorming tot ‘woonstraat’, de Sint-Gilliswijk krijgt een opwaardering, er is sprake van een nieuwe kruispunt aan de R30 met de Komvest en de Walweinstraat… Allemaal mooi, maar van wat dat voor onze straten bedekent, weten we niets.”

Heraanleg

De timing voor de protestactie is niet toevallig. De bevoegde Brugse stadsdiensten hebben namelijk een ontwerp klaar voor de heraanleg van beide straten. En na goedkeuring ervan door het College zou het terug voorgelegd worden aan de buurt voor nog inspraak.

“Ons actiecomité is zelf al lang vragende partij voor een heraanleg van de straten maar we vragen ons af of we nog wel voldoende inspraak zullen hebben in een reeds door het college goedgekeurd ontwerp”, gaat Valerie Vanwalleghem verder. “We voelen ons wat aan het lijntje gehouden door sussende antwoorden en we horen ook weinig over het aangekondigde nieuwe bussenplan en de aangekondigde investering in kleine elektrische stadsbusjes.”

“Wat de heraanleg van de straten betreft, vrezen we dat de plannen zullen gebaseerd zijn op oude visies op mobiliteit en ruimtelijke ordening waarbij weer voluit voor ‘Koning Auto’ zal gekozen worden. We vragen het stadsbestuur om moedig te kiezen voor een leefbare stad en bij de heraanleg te kiezen voor haar bewoners en niet voor een transportmiddel dat de levenskwaliteit en veiligheid in het gedrang brengt.”

“Daarbij pleiten we niet voor een autoloze straat maar wel voor een leefbare straat waar de auto zich schikt naar de mens, naar de traagheid van de zwakste weggebruikers.”

(PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.