Protest op gemeenteraad: inwoners en gemeente willen niet dat N37 Vlaamse hoofdweg wordt

Maandagavond protesteerden 50 Ardooienaren van het actiecomité ‘Leefbaar Ardooie’ tegen de plannen van de Vlaamse regering om van de N37 een Vlaamse Hoofdweg te maken. Ook het voltallige gemeentebestuur wil die ingreep niet.

“Door van de N37 een Vlaamse hoofdweg te maken zou wel eens alles wat onze grootouders, ouders en wijzelf opgebouwd hebben in het gedrang kunnen komen”, zeggen Charlotte Buyck en Evelien Adam van het actiecomité Leefbaar Ardooie.

“Even in het kort wat er aan de hand is: de Vlaamse Regering is bezig met een nieuwe wegcategorisering waarbij aan de inrichting van die wegen in de komende 20 à 30 jaar bepaalde basisprincipes en ambities worden gekoppeld”, zegt schepen Véronique Buyck (Groep 82). “Uit metingen van de Vlaamse regering blijkt dat er op de N37 enorm veel doorgaand verkeer zit tussen Roeselare en Gent en Brussel. Vaak zwaar verkeer dat de snelweg mijdt en de tolvrije N37 neemt.”

Bord

“Daarom wil de Vlaamse regering van de N37 een Vlaamse hoofdweg (tweede hooigste categorie) maken, met de bedoeling het zwaar en doorgaand verkeer tussen Gent en Roeselare aantrekkelijker te maken via de N37 zodat de snelweg vermeden wordt. In Aalter zou dan een bord komen om dat verkeer naar de N37 te leiden.”

Volgens de schepen betekent dit dat een N37 als hoofdweg zou bestaan uit 4 rijkvakken met een middenberm of vangrail, met weinig mogelijkheden voor een zijweg (pas om de 666 meter) én met alleen kruispunten met verkeerslichten of rotondes.

Bouwvrije strook

“Het gaat hem hier over de weg tussen de verkeerslichten aan de het afrittencomplex E403 tot aan de verkeerslichten aan groentenbedrijf d’Arta”, zeggen Charlotte Buyck en Evelien Adam van ‘Leefbaar Ardooie’. “Heel wat bewoners en ondernemers die daar wonen en werken nemen het niet dat men daardoor wel eens veel stuk zou kunnen maken van wat onze grootouders, ouders en wij hebben opgebouwd in de jongste 30 jaar. En ook de toekomst van onze kinderen komt dan in het gedrang. De meeste bewoners tekenden onze petitieactie die we maandagavond overhandigden aan het gemeentebestuur.”

“Het afrittencomplex van de E403 kan geen extra verkeer meer aan”

Langs zo’n Vlaamse hoofdweg moet het verkeer heel vlot kunnen doorrijden. Er mag 90 kilometer per uur gereden worden. Bovendien wordt er een bouwvrije strook voorzien van 30 meter vanaf de grens van het domein tot de openbare weg.

“De gemeente is daar ook resoluut tegen”, vervolgt de schepen. “Omdat we bij de inrichting van zo’n hoofdweg pal naast onze dorpskern en waar ook een middelbare school ligt, ons ernstig zorgen maken over de leefbaarheid van onze gemeente. Wij willen geen bijkomend verkeer op de N37.”

Afrittencomplex

“In de plaats van de N37 hoofdweg te maken zou men beter een derde rijstrook op de E403 aanleggen in plaats van een semi-autosnelweg door onze gemeente te maken. En er zijn nu al grote fileproblemen aan het afrittencomplex van de E403. Bijkomend verkeer kan dit afrittencomplex niet aan. Daarom vindt het gemeentebestuur dat de Vlaamse regering voor de N37 moet kiezen voor een lagere inrichtingscategorie als regionale weg. Op die manier zal men ook sneller iets te doen aan de slechte staat van de N37. En in combinatie met een derde rijstrook op de E403 en tolheffing langs de N37.”

Het gemeentebestuur maakte haar standpunt duidelijk aan de Vervoerregio en de omliggende gemeenten en verdedigde dit ook op het kabinet van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “De minister laat nu eerst een ontwerp maken en de Vervoerregioraden geven dan in december advies waarna de Vlaamse regering definitief beslist. Omdat wij de vinger aan de pols houden is er nu een bijkomende stap voorzien. De Vervoerregio mag vandaag een preadvies geven. Er liggen 2 voorstellen: ongunstig advies voor de N37 als Vlaamse hoofdweg en geen preadvies omdat er geen consensus is binnen de Vervoerregio door het bezwaar van Ardooie.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.