De campagne 'Paraat voor de schoolstraat' is een voorstel van de 'Taskforce Luchtkwaliteit Schoolomgevingen' die werd opgericht op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. De campagne riep alle Vlaamse scholen op om een schoolstraat te testen. Op die manier wil de campagne werk maken van gezonde en aangename schoolomgevingen met betere luchtkwaliteit, kansen voor vergroening, sociaal contact, beweging, duurzame verplaatsingen en een betere verkeersveiligheid.
...

De campagne 'Paraat voor de schoolstraat' is een voorstel van de 'Taskforce Luchtkwaliteit Schoolomgevingen' die werd opgericht op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. De campagne riep alle Vlaamse scholen op om een schoolstraat te testen. Op die manier wil de campagne werk maken van gezonde en aangename schoolomgevingen met betere luchtkwaliteit, kansen voor vergroening, sociaal contact, beweging, duurzame verplaatsingen en een betere verkeersveiligheid. De Stedelijke Basisschool Noord Hulste sprong mee op de kar en lanceerde begin juni een schoolstraat, waar tussen bepaalde uren geen auto's mochten rijden. "Aan onze schoolpoort is het 's morgens en 's avonds een drukte van jewelste. Vele ouders en grootouders bewegen zich daar heen en weer om hun telg op school te krijgen. Een gevolg daarvan was dat heel wat kinderen in een onveilige situatie terechtkwamen door het vele autoverkeer aan de poort", zei directeur Leen Pison tijdens de lancering. Onlangs werd de schoolstraat geëvalueerd door de school, de ouders, de politie en de Stad Harelbeke.De evaluatie resulteerde in enkele bevindingen en opmerkingen. "Er komen meer kinderen te voet en op de fiets naar school, er zijn dus meer kinderen in beweging. Er is nu ook meer veiligheid aan de schoolpoort en de schoolomgeving wordt gezonder", duidt schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen)."Er zijn wel een aantal factoren die moeten onderzocht en bijgestuurd worden. Er zijn voorstellen om de verkeerssituatie in de Beukenlaan en aan de school zelf, aan te pakken en er is vraag naar zone 30 in de directe schoolomgeving. Er wordt ook meer politiecontrole gevraagd tegen fout parkeren en er zijn te weinig parkeermogelijkheden in de Tieltsestraat. Er wordt ook gewag gemaakt van een kiss and Ride zone." Verder wordt er opgemerkt dat gemachtigde opzichters een noodzaak zijn om de schoolstraat te doen slagen en dat er extra toezichters nodig zijn om de kinderen te begeleiden naar de schoolpoort. "De mensen die evalueerden vragen ook of er een nieuwe fietsenstalling aan de school komt en merken op dat een testfase in de winter een noodzaak is om te beslissen om definitief over te gaan tot een schoolstraat", aldus nog de schepen. "We moeten de ouders ook informeren omtrent de rijen die door de school aangeboden worden. Er zijn ook nog veel diensten die niet op de hoogte zijn van de schoolstraat."Na deze evaluatie werd voorgesteld dat de stad en de school volgende engagementen nemen. De stad engageert zich om samen met de school op zoek te gaan naar gemachtigde opzichters; de parkeersituatie in de Beukenlaan aan te passen; voldoende politiecontrole aan de indirecte schoolomgeving om foutparkeerders aan te spreken en het verkeer vlot te laten verlopen en meer parkeerplaatsen te creëren aan de Tieltsestraat door kiss and ride plaatsen in te perken. De school engageert zich tot: het beter informeren over de rijen zodat meer kinderen gebruik maken van de rijen; het navragen naar een extra toezichter om de kinderen, die in de Kiss&Ride-zone afgezet worden, te begeleiden naar de schoolpoort en het inwinnen van informatie om begin oktober een wandelpool op te starten. De stad zal deze aanpassingen aanbrengen en de proefperiode verder zetten tot en met vrijdag 20 december 2019. De ouders zullen een brief krijgen.