De proefopstelling is telkens met geschrankte, vaste parkeerplaatsen ter vervanging van het huidige beurtelings parkeren. En in de volledige Langepijpestraat eenrichtingsverkeer richting Vredelaan, dus ook vanaf de Onze Lieve Vrouwstraat.
...

De proefopstelling is telkens met geschrankte, vaste parkeerplaatsen ter vervanging van het huidige beurtelings parkeren. En in de volledige Langepijpestraat eenrichtingsverkeer richting Vredelaan, dus ook vanaf de Onze Lieve Vrouwstraat.De meeste bewoners van de twee straten willen het beurtelings of halfmaandelijks parkeren al langer op de schop. Vanwege vervelend om elke halve maand op een bepaalde avond tussen 19.30 en 20 uur je geparkeerde auto van kant te moeten wisselen. Want wie het vergeet, wordt door de politie onverbiddelijk op de bon geslingerd. Maar sommige ouderen zonder eigen auto vinden het beurtelings parkeren dan wel weer interessant, omdat ze een halve maand geen voertuigen voor hun deur hebben en ongehinderd door het raam naar de passage kunnen kijken.Het stadsbestuur had enkele weken geleden al knopen willen doorhakken door enerzijds het beurtelings parkeren in beide straten af te schaffen en door geschrankte, vaste parkeerplaatsen te vervangen. En anderzijds in de volledige Langepijpestraat eenrichtingsverkeer door te voeren - behalve voor fietsers uiteraard - dus ook in het deel waar je nu nog in beide richtingen met de auto mag rijden. Maar dat was zonder de bewoners gerekend. Een petitie in de Langepijpestraat en kritische brieven vanuit de Werkenstraat deden het College van Burgemeester en Schepenen beseffen dat je anno 2019 maar beter de bevolking goed consulteert alvorens ingrepen door te drukken. En dus is er tot proefopstellingen beslist. Want ondervinding is de beste leermeester."We hebben in beide straten alle opmerkingen van de bewoners intussen bekeken", zegt schepen van Mobiliteit Elsie Desmet. "Waar nodig hebben we onze plannen bijgestuurd. We zullen nu zo snel mogelijk zowel voor de Langepijpestraat als voor de Werkenstraat de uitgetekende, geschrankte, vaste parkeerplaatsen via een proefopstelling en met een tijdelijk politiereglement realiseren. Tegelijkertijd willen we het veralgemeende eenrichtingsverkeer in de Langepijpestraat uittesten."Concreet worden de borden van het halfmaandelijks beurtelings parkeren straks afgedekt en worden er op de grond met tijdelijke markeringen parkeervakken afgebakend. De gele lijnen op de boordstenen worden zwart gemaakt en voor het eenrichtingsverkeer in de Langepijpestraat zijn er voorlopige borden voorzien.Soms een tegengestelde kijk "De proefopstellingen blijven tot eind april bestaan, lang genoeg om te ondervinden hoe het loopt", vervolgt schepen Desmet. "De bewoners van de twee straten hebben al een brief met toelichtingen ontvangen. Sowieso worden er geen parkeerplaatsen gecreëerd in het eerste deel van de Langepijpestraat komende vanaf de Oostendestraat. De weg is er te smal en dus blijft het huidige parkeerverbod langs beide kanten van de straat bestaan. Door elders de parkeervakken strikt af te bakenen, ontstaat er voor de automobilisten duidelijkheid over waar ze hun auto kwijt kunnen. Dankzij het schranken van de parkeerstroken hopen we de snelheid terug te dringen. Ik geef toe dat dit geen gemakkelijk dossier is, want de bewoners hebben onderling soms een totaal tegengestelde kijk op de zaak. Maar het is aan de stad om, na de proefopstellingen en de inspraak, een beslissing te nemen in het algemeen belang."De verzuchting van een aantal bewoners uit het tweede deel van de Langepijpestraat om er géén eenrichtingsverkeer in te voeren, is door praktische overwegingen ingegeven. "Als je vanuit ons straatdeel richting Roeselare of de Colruyt wilt, dien je bij eenrichtingsverkeer naar de Vredelaan te rijden en daar verplicht naar rechts af te slaan, gezien de aanwezige middenberm", luidt het. "Dan moet je via de rotonde op het kruispunt 't Engelshof een bocht van 180 graden maken, wat een vervelende omweg is. Dat kan toch de bedoeling niet zijn?"De kritiek vanuit de Werkenstraat betreft de geschrankte parkeerstroken. Daar zijn er ook al bewoners in de pen gekropen. "De eerste auto die geparkeerd staat achter elke asverschuiving fungeert in wezen als verkeersremmer", klinkt het. "Vroeg of laat wordt er op die manier een wagen van een bewoner aangereden. Of een zijspiegel beschadigd. Zeker als het donker is. Bovendien willen we weloverdachte parkeervakken met een verdeling die logischer is dan op de eerste plannen. Een proefopstelling kan veel duidelijk maken."Dat laatste vindt de stad nu dus ook. Nog heel even wachten en de Werken- en Langepijpestraat veranderen van aanblik.