"Net een jaar geleden, op 23 augustus 2017, organiseerden wij samen met de aannemer en alle stakeholders een infomoment voor alle Vijfse betrokkenen en op 2 oktober gingen de werken van start", blikt Maria Polfliet, schepen ...

"Net een jaar geleden, op 23 augustus 2017, organiseerden wij samen met de aannemer en alle stakeholders een infomoment voor alle Vijfse betrokkenen en op 2 oktober gingen de werken van start", blikt Maria Polfliet, schepen van Openbare Werken terug. "Die werken zouden in vijf fases verlopen en 170 werkdagen in beslag nemen zodat het einde voorzien was in oktober. Een dikke maand vroeger dan voorzien staan wij hier echter al voor de officiële opening. Er werd puik werk geleverd. Ook de communicatie met alle betrokkenen in de werfkeet, maar zeker met de bewoners en de handelaars verliep erg vlot."Daarna werd de weg opengesteld voor het verkeer en ook de verkeerslichten op het kruispunt met de E.Clausstraat werden weggenomen.Een probleem in de dorpskern van Sint-Eloois-Vijve blijft natuurlijk het zware doorgaand verkeer. Sinds de invoering van de tonnagebeperking is het zwaar verkeer al met dertig procent verminderd, maar het stadsbestuur wil nog een stap verder gaan. Eind september of begin oktober zullen vrachtwagensluizen geïnstalleerd worden zodat er een efficiënte controle is op alle zwaar verkeer.(ID)