Onze provincie kent daarmee eenzelfde negatieve evolutie als op nationaal vlak: 98.431 vorig jaar, 8% meer dan in 2013 (91.375) en 12% meer dan in 2012 (88.235). Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), opgevraagd door het Poperingse Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), die pleit voor sensibiliseringscampagnes en een uniforme vervolging door de parketten.
...

Onze provincie kent daarmee eenzelfde negatieve evolutie als op nationaal vlak: 98.431 vorig jaar, 8% meer dan in 2013 (91.375) en 12% meer dan in 2012 (88.235). Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), opgevraagd door het Poperingse Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), die pleit voor sensibiliseringscampagnes en een uniforme vervolging door de parketten. "Dat het aantal roodrijders jaarlijks toeneemt, is verontrustend. Het creëert verkeersonveilige situaties. Passende maatregelen zijn dan ook noodzakelijk, zeker sensibiliseringscampagnes. Naar bestraffing toe is een uniforme vervolging door de parketten aangewezen, bijvoorbeeld overal intrekken van het rijbewijs wanneer men meer dan twee seconden na het verspringen van het licht door het rood rijdt", zegt Lahaye-Battheu. >> Tabel niet zichtbaar? Klik hier"Minister Jambon wijst er in zijn antwoord op dat bij betrapping op heterdaad het rijbewijs onmiddellijk wordt ingetrokken voor 15 dagen. Het openbaar ministerie kan overgaan tot het vorderen van een verval van het recht tot sturen na dagvaarding voor de rechtbank. Het vervolgingsbeleid is een bevoegdheid van Justitie. Het negeren van een rood licht is een overtreding van de derde graad die bestraft kan worden met een geldboete van 30 tot 500 euro, te vermeerderen met de opdeciemen (momenteel te vermenigvuldigen met 6). Indien de rechter veroordeelt, kan hij gelijktijdig een verval van het recht tot sturen uitspreken voor tenminste 8 dagen tot 5 jaar."Naast het reactief optreden wijst ook Jambon er dat het belangrijk is om ook preventieve maatregelen te voorzien. "Samen met het Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid worden heel wat inspanningen geleverd om de bestuurders van voertuigen te sensibiliseren voor deze en andere verkeersinbreuken en vooral voor de gevolgen ervan op velerlei vlak. Communicatie en sensibilisatie inzake verkeersveiligheid zijn intussen door de zesde staatshervorming een materie waarvoor de Gewesten bevoegd zijn. De collega's uit de deelregeringen doen ook het nodige om preventiecampagnes op te zetten", besluit Jambon.