Het charter stelt een aantal belangrijke doelen op, zodat schoolomgevingen geen hinder ondervinden van eventueel werftransport. "Ik ga samen met de aannemers op zoek naar alternatieve routes, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook de routes naar school vermeden worden. Zo beperken we de hinder voor zwakke weggebruikers en kinderen", duidt departementshoofd grondgebiedszaken Karel Bauters.
...

Het charter stelt een aantal belangrijke doelen op, zodat schoolomgevingen geen hinder ondervinden van eventueel werftransport. "Ik ga samen met de aannemers op zoek naar alternatieve routes, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook de routes naar school vermeden worden. Zo beperken we de hinder voor zwakke weggebruikers en kinderen", duidt departementshoofd grondgebiedszaken Karel Bauters."Het charter beslist ook dat er geen werftransport met tractoren mag gebeuren in de bebouwde kom en schoolomgevingen én dat werftransport voor werven dicht bij schoolomgevingen uitgesteld moet worden tot voor of na de begin- en einduren van de scholen."Schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen): "We moeten ervoor zorgen dat kinderen, die vaak te voet of met de fiets naar school gaan, zo veilig mogelijk op school geraken. Wij hebben als stad de taak om te ondersteunen en de routes naar school te onderzoeken en waar mogelijk in te grijpen zodat er geen gevaarlijke situaties gecreëerd worden. We doen dat door de gebieden in onze stad te bekijken en aanpassingen te maken waar mogelijk." Dat de stad inzet op veiligheid en leefbaarheid bewijst de uitrol van de eerste fietszone in de stad op wijk 't Eiland' tussen de Stasegemstraat en de Gaversstraat en tussen de Heerbaan en de spoorweg. De fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten, die leiden tot trager verkeer. Fietsers worden de hoofdgebruikers. Auto's moeten achter de fietsers blijven en mogen maximum 30 kilometer per uur rijden. "We kregen de afgelopen tijd meerdere vragen over de veiligheid in de schoolomgeving op 't Eiland, en in de omliggende straten. De straten zijn er smal en bieden weinig mogelijkheden om fietsers veilig over te laten steken. Er is in de wijk ook een zware parkeerdruk", aldus schepen Naert. De stad maakte de plannen bekend via een gebuste flyer. Dat alles verloopt niet volgens het boekje, meent oppositiepartij N-VA. "Blijkbaar zorgt de folder voor commotie bij onze Eilandbewoners. Daarom wil ik met deze post verduidelijken waarom we deze beslissing namen en dat we daar dan ook met ons voltallig schepencollege en meerderheidsfracties achterstaan. We zijn alvast blij te horen dat de meeste mensen hier niet tegen zijn, dit blijkt ook uit de commentaren op facebook", aldus schepen van Communicatie Dominique Windels (SP.A). "Als schepen van communicatie en informatie vonden ik en het schepencollege het alleszins belangrijk om de hele wijk hiervan op de hoogte te stellen en open kaart te spelen. We konden hiervoor inderdaad eerst een rondvraag doen en op basis daarvan een beslissing nemen maar door corona mogen we geen infovergaderingen meer organiseren, daarom sturen we maanden op voorhand deze folder, waardoor de mensen alsnog de kans hebben hun mening te uiten." Veel mensen reageren op facebook, ook N-VA bij monde van raadslid Wout Patyn. "Los van het inhoudelijke: heel jammer dat het college die beslissing zo eenzijdig invoert zonder voorafgaand overleg met de wijk. Zoals de schepen aangeeft, zullen er steeds voor- en tegenstanders zijn en moet verkeersveiligheid een absolute prioriteit zijn, maar nu geef je het gevoel aan de Eilandbewoner alsof hij helemaal geen zeggenschap heeft gehad in de beslissing. En dat stuit velen tegen de borst", zegt Wout."Als bestuursploeg spreken jullie vaak over 'sterke participatie', maar deze blijft hier achterwege. Het kwam zelf niet in de raadscommissie. Als gemeenteraadslid was ik helemaal niet op de hoogte, quid participatie? Dan kan ik me inbeelden dat er heel wat inwoners zich ook gepasseerd voelen. Jullie geven met de stad vele duizenden euro's uit aan communicatie, besteed deze dan ook verstandig: een rondvraag was in deze wel degelijk nuttig geweest. Zelfs al zouden jullie afwijken van de mening van de Eilandbewoners, zij zouden tenminste weten wie de beslissing neemt en waarom."Schepen Windels: "In alle eerlijkheid denk ik dat verkeersveiligheid voor onze kinderen en zwakke weggebruiker een zodanige prioriteit van iedereen is dat dit niet veel zal kunnen veranderen aan de uiteindelijke beslissing. Ik voer eerlijke communicatie hoog in het vaandel. Daarom dat we ook maanden op voorhand laten weten aan de bewoners wat onze plannen zijn voor hun wijk. Hierdoor krijgen ze evengoed de kans om te reageren, momenteel is een infomoment ook onmogelijk te realiseren in coronatijden.""Dus leek het ons belangrijk hierover tijdig te communiceren. Dus gebeurde dat wel met alle respect voor betrokken bewoners en als men hier een verkeerd beeld van moest krijgen, dan vind ik dit heel spijtig, want net doordat we nu extra inzetten op participatie en degelijke communicatie maakt dat er hierover snel misverstanden kunnen ontstaan. Ik begrijp dit ten zeerste en besef goed genoeg dat dit verder een werkpunt zal blijven, alhoewel ik er toch wil bijvoegen dat onze dienst communicatie al heel wat gerealiseerd heeft en zeker niet op hun lauweren zal rusten."