Plan voor groener en verkeersveiliger Izegem heeft grote impact op verkeer

Zo zou de Centrumbrug er in de toekomst uitzien. © Stad Izegem
Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

Het stadsbestuur heeft ambitieuze plannen om het centrum te vergroenen en verkeersveiliger te maken. De opvallendste wijziging komt er aan de Centrumbrug, die deels een functie als ‘brugpark’ krijgt. Het plan heeft ook ingrijpende gevolgen voor de verkeerscirculatie in de stad.

Waar er in een vorige legislatuur nog sprake was om de Centrumbrug in het kader van de vernieuwing van de stationsomgeving in te korten, is het met deze nieuwe plannen meer dan duidelijk dat de brug wel degelijk blijft. “Alleen heeft die nu de functie van een ringweg, met het verkeer dat via de Korenmarkt pal in ons centrum landt”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA).

‘Brugpark’

“Dit is enerzijds niet ideaal voor de leefbaarheid, maar uit cijfers blijkt dat het er ook allesbehalve verkeersveilig is. De voorbije tien jaar deden er zich bijna vijftig ongevallen met fietsers en voetgangers voor. We willen daar komaf mee maken.”

“Dat doen we door de Centrumbrug op te delen en de zwakke weggebruikers volledig te scheiden van de auto’s. In de praktijk zullen we de huidige twee rijstroken aan de westzijde voor fietsers en voetgangers voorbehouden. Dat stuk gaan we ook groener inkleden en er een soort van ‘brugpark’ van maken. Het autoverkeer krijgt ruimte op de oostzijde van de brug.”

Knip in de Noordkaai

“Meer groen, aangename terrasruimte op de Korenmarkt en een gezellige ontmoetingsruimte zijn daarbij onze doelstellingen”, bevestigt Bert Maertens. “Dat willen we doortrekken naar de Melkmarkt. De plannen om dat plein te renoveren en te ontharden hebben we al langer, maar nu passen ze in het grotere plaatje van de verkeersveilige en groene as die we van daaruit over de Korenmarkt richting Wandel op de Mandel in Emelgem willen aanleggen.”

Daar staat ook het een en ander op stapel. Met een knip in de Noordkaai wil de stad de groenzone Wandel op de Mandel langs het kanaal doortrekken. “De parkeerzone langs de Dam zal worden onthard en heraangelegd”, vervolgt de burgemeester. “We gaan er ook een fiets- en wandelpad op de Centrumbrug laten aansluiten, zodat je van daaruit op een veilige manier naar het centrum kan fietsen.”

Rivier weer bovengronds

Ook met Wandel op de Mandel zelf hebben we plannen. Daar zouden we graag de ingekokerde rivier de Mandel tussen de Dam en de Emelgembrug weer bovengronds maken. Dat zit nog in een embryonale fase, maar er volgen nog gesprekken met de Vlaamse Milieumaatschappij om dat concreet te maken. Is het zover, dan wordt die groenzone meteen nog wat attractiever.”

Impact op verkeerscirculatie

Het uitgangspunt van de plannen is volgens de stad om het centrum optimaal bereikbaar te houden voor alle weggebruikers vanuit alle hoeken van de stad. Daarom volgen er enkele ingrijpende veranderingen aan de verkeerscirculatie. De gecontesteerde knip in de Wijngaardstraat aan de Melkmarkt komt er.

Ter hoogte van het stadhuis komt op de Korenmarkt een tweede knip. “Om alles in goede banen te leiden, zal de rijrichting in de Nieuw-, Markt-, Brugstraat en Grote Markt veranderen”, zegt mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA). “Het vraagt een kleine aanpassing, maar in de praktijk zullen we hiermee een verkeersveiliger centrum creëren.”

(Lees verder onder de foto)

Een voorstelling van het gewijzigde circulatieplan.
Een voorstelling van het gewijzigde circulatieplan. © (foto Stad Izegem)

Het wordt inderdaad even aanpassen. Wie vanuit de Roeselaarsestraat richting Emelgem wil, kan nog steeds via de verder gelegen overweg de Mandelstraat nemen of de Dirk Martenslaan volgen en de spoorweg aan de Brugstraat nemen. Dichter bij het centrum zal je vanaf volgend jaar de Nieuwstraat in omgekeerde richting naar de Korenmarkt moeten nemen en van daaruit de Melkmarkt- en Hondstraat richting Nederweg en Prins Albertlaan volgen om op de brug te raken.

Verkeer vanuit Emelgem zal kunnen afrijden via de Prins Albertlaan en Brugstraat of doorrijden richting Korenmarkt, maar voortaan links moeten indraaien richting Ketelstraat en Grote Markt. Van daaruit kan je dan via de Marktstraat in de nieuwe rijrichting de Roeselaarsestraat bereiken.

“Voor hulpdiensten maken we een uitzondering omdat zij zich het niet kunnen veroorloven aan een gesloten spooroverweg te staan. In geval van nood kunnen zij via de Korenmarkt ter hoogte van het stadhuis toch de Centrumbrug nemen. Om het verkeer dan niet in de war te sturen, is er op de Centrumbrug in de andere rijrichting een stoplicht voorzien dat dan op rood zal springen.”

Subsidies

“Er deden zich enkele opportuniteiten voor waardoor we die vergroening veel ruimer kunnen aanpakken en meteen ook enkele verkeersveilige ingrepen kunnen plannen”, aldus de burgemeester. “Zo was de Vlaamse Waterweg, die de Centrumbrug beheert, al van plan om er in 2023 noodzakelijke renovatiewerken aan uit te voeren.”

“Wij nemen de gelegenheid te baat om dan ook ons vergroeningsplan door te voeren én dankzij een subsidiedossier rond groen-blauwe dooradering bij de Vlaamse Overheid en het Fietsfonds kunnen we op heel wat extra centen rekenen.”

“We ramen de kosten op 2,6 miljoen euro, waarvan de stad door die subsidies maar 240.000 euro hoeft te betalen. Omgerekend kost dat ons per jaar slechts 15.000 euro. Een peulschil als je ziet wat er in ruil allemaal voor komt.”

Infomoment

De stad wil de plannen volgend jaar uitvoeren. Op maandag 21 maart volgt nog een overlegmoment met de betrokken handelaars. Op zaterdag 26 maart is er ook een algemeen infomoment voor alle Izegemnaars in De Leest. Wie er niet kan raken, kan na 26 maart op afspraak op het stadhuis de plannen komen inkijken. Alle inwoners krijgen ook nog een brochure met de nieuwe situatie in de brievenbus.

Info: www.izegem.be/vlotopweg

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.