“Parking Schouwburg is na opening parking Station overbodig”

Parko-medewerker Peter Vanmarcke en Parko-voorzitter Axel Weydts in parking Houtmarkt. © AXV
Axel Vandenheede

In parking Houtmarkt hoef je vanaf deze week bij het binnenrijden je bankkaart niet meer te laten scannen, wat zal zorgen voor een nog vlottere passage. “Dit systeem met camera’s met nummerplaatherkenning willen we in al onze parkings met slagbomen uitrollen”, aldus Parko-voorzitter Axel Weydts, die opmerkt dat het autonoom parkeerbedrijf niet aan zijn eerste innovatie toe is.

In de parkings met slagbomen van het Kortrijkse parkeerbedrijf Parko – de zogenaamde offstreetparkings – heb je al een tijdje enkel een bankkaart nodig: je scant je kaart bij het binnen- en buitenrijden en voor je de parking verlaat, gaat het verschuldigde bedrag automatisch van je rekening. “De abonneehouders hoefden al niets te doen“, stellen Axel Weydts en Jean-Paul Vandewinckele, respectievelijk voorzitter en directeur van Parko. “Omdat we met camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR-camera’s, red.) werken. De nummerplaten van de abonneehouders zitten in een database en krijgen zo automatisch toegang.”

Dat systeem werd nu aangepast. “Het komt erop neer dat iedereen zonder iets te doen de parking kan binnenrijden“, vervolgt Jean-Paul Vandewinckele. “Daarbij leest een camera wel de nummerplaat. Aan de uitgang staat ook een ANPR-camera. Als een wagen de parking wil verlaten, wordt de nummerplaat nogmaals gelezen. Het systeem berekent hoeveel je moet betalen en dat bedrag gaat bij het scannen van je bankkaart van je rekening voor je de parking kan verlaten.”

We rollen het systeem systematisch uit“, pikt Axel Weydts in. “Eerst is parking Houtmarkt aan de beurt, later volgen de andere parkings. Vooral voor de parking Schouwburg vind ik dat een goede zaak: de inrit bestaat bijna meteen uit een bocht, niet ideaal, en telkens er een voorstelling in de Schouwburg is, staat er een lange file. Als iedereen meteen kan binnenrijden, zal een file worden vermeden.”

“Nog dit jaar willen we in drie buurten een afgesloten fietskooi bouwen” – Axel Weydts

Die parking Schouwburg is de oudste ondergrondse parkeergelegenheid van Kortrijk. “Ik vind het een gemiste kans dat de toegang tot deze parking niet in de Doorniksestraat ligt”, aldus nog de Parko-voorzitter. “Dat was volgens mij beter geweest. Mijn droom is dan ook om dit te veranderen. Maar… Misschien hebben we deze parking binnen tien jaar niet meer nodig.”

Een boude uitspraak toch wel… “Als je logisch nadenkt, is dat zeker het overwegen waard. Straks start namelijk de bouw van de ondergrondse parking Station met 1.200 plaatsen. Een parking op een paar honderd meter van het Schouwburgplein die aan de hoogste standaarden zal voldoen.”

Niet alleen dreigt in de buurt van het station een overcapaciteit aan ondergrondse parkeergelegenheid, ook in de nabijheid van de Veemarkt is dat zo: parking Veemarkt wordt uitgebaat door Parko en vanaf 1 oktober komt daar parking K in Kortrijk bij. Jean-Paul Vandewinckele: “Vanaf dan zal het niet meer uitmaken welke parking de autobestuurder zal kiezen. Maar we beseffen wel dat parking Veemarkt dan minder inritten zal tellen.” Axel Weydts vervolgt: “We hebben alles op voorhand bekeken. Bovendien is Parko een autonoom gemeentebedrijf, wat wil zeggen dat we geen commerciële belangen hebben. Onze voornaamste zorg is een goed parkeerbeleid uitstippelen, het draait dus niet om winst maken.”

Zware afschrijvingen

Wat ons meteen naar de financiële situatie van Parko brengt. Een situatie die volgens de oppositie slecht is… “Voor eens en voor altijd: Parko zit niet in slechte papieren“, aldus nog Axel Weydts. “Het parkeerbedrijf kan zijn leningen op korte en lange termijn afbetalen, wat voor mij belangrijk is. Natuurlijk ben ik zelf wel geschrokken toen ik de cijfers zag, maar dat is normaal als je zoveel investeert. Ik denk aan parking Budabrug, parking Houtmarkt… Parkeergelegenheden die naar de Nederlandse normen zijn gebouwd, wat wil zeggen dat de parkeerplaatsen breder en goed verlicht zijn.”

“In parking Houtmarkt kan je nu binnenrijden zonder je bankkaart te scannen” – Jean-Paul Vandewinckele

Behalve investeringen zijn er nog de heel zware afschrijvingen. Parking Budabrug, bijvoorbeeld, hebben we over 12 maanden moeten afschrijven, terwijl de parking pas in oktober opende en we dus maar inkomsten van drie maanden hadden. Tot slot speelt de tegenslag van het vorige parkeergeleidingssysteem een grote rol: de rechtbank deed uiteindelijk uitspraak en Parko moest de restwaarde, 400.000 euro, vereffenen. Dat is de helft van het totale verlies.”

Of Parko in 2017 uit de rode cijfers raakt, is nog de vraag. Axel Weydts: “We zitten met die zware afschrijvingen en in de buurt van Texture investeren we straks in een ondergrondse parking, maar in 2020 en 2021 valt de afbetaling van respectievelijk parking Schouwbrug en parking Veemarkt weg. Dat zal ons meer ademruimte geven.” Jean-Paul Vandewinckele: “Ik wil nog opmerken dat het nu de ideale periode is om te investeren: de rentevoeten staan laag, wat lenen extra interessant maakt.”

Het Kortrijkse parkeerbedrijf investeert overigens niet alleen in autoparkings, maar ook in fietsenstallingen. “In dat opzicht is Parko uniek in Vlaanderen”, aldus Jean-Paul Vandewinckele. “Bij de meest recente projecten hielden we rekening met de fiets. Denk maar aan parking Budabrug, die een fietsenstalling kreeg. Die fietsparking begint trouwens goed te draaien. Ook bij de realisatie van parking Texture zullen we een fietsenstalling in de parking voorzien.”

“Voor eens en voor altijd: Parko zit niet in slechte papieren”

“We blijven ook maar fietsenstallingen bijplaatsen in Kortrijk”, pikt Axel Weydts in. “Een teken dat er almaar meer gefietst wordt in Kortrijk. Onze mensen checken die stallingen op drie verschillende tijdstippen. Als blijkt dat ze dan telkens volledig bezet zijn, zetten we extra stallingen. Als ze zien dat de stallingen weinig gebruikt worden, dan nemen we die weer weg.”

Passionistenlaan

Dit najaar wil Parko ook met fietskooien uitpakken. Axel Weydts: “Die afgesloten ruimtes zijn bedoeld voor straten net buiten het centrum, waar veel mensen hun fiets in de gang of buiten moeten laten staan. We willen starten in de Passionistenlaan. Als een rondvraag ons leert dat veel mensen open staan voor een dergelijk initiatief, dan zullen we daar zo’n fietskooi bouwen. Daarin kunnen bewoners dan voor een maandelijks bedrag hun fiets stallen. Zij zullen een badge krijgen. Nog dit jaar hopen we dit project in drie buurten te lanceren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.