Parking bij De Sceure in Oostvleteren is afgewerkt

De nieuwe parking nabij het nieuwe gemeentehuis De Sceure langs de Veurnestraat is zo goed als afgewerkt. Het einde van de werken was voorzien rond eind juni. Tot grote tevredenheid van burgemeester Stephan Mourisse (LVP) heeft de aannemer die deadline gehaald, en binnen het voorziene budget.

Bij de werken die al werden uitgevoerd aan De Sceure in 2014 werd ten volle rekening gehouden met de toegankelijkheid in het gebouw zelf, maar de toegang naar het gebouw kon en moest beter. De parking, en ook nog een deel van de toegangspaden waren aangelegd in kasseien. Naar toegankelijkheid van het gebouw toe, zowel voor het algemene publiek, als voor kinderwagens, ouderen, mindervaliden,… gaf dit vaak problemen. Een goeie toegankelijkheid wordt nog belangrijker met de geplande verhuis van alle gemeentediensten, het OCMW en de politie naar De Sceure in 2020.

Benevens de toegankelijkheid, was ook de capaciteit van de parking vaak een probleem. Het OC De Sceure heeft een 750-tal zitplaatsen, bij volle bezetting was de parking dus veel te klein. Vandaar kwam er benevens de heraanleg, ook een uitbreiding: de aanwezige paddock (900m²), een doorn in het oog en geen functioneel nut meer ingevolge de stopzetting van de plattelandsklassen, werd omgevormd tot parking.

Vergroening

Burgemeester Stephan Mourisse: “Het ontmoetingscentrum komt zo nog meer tot zijn recht, nu de omgeving werd aangepakt, met dus concreet de parking die deel uitmaakt van de site, die wordt verfraaid met extra groen en bomen. We zijn uiterst tevreden met het resultaat.”

Studiebureau De Witte Kamer uit buurtgemeente Lo-Reninge ontfermde zich over het ontwerp van de nieuwe parking en het omliggende groen. De parking werd heraangelegd en uitgebreid van 47 naar 82 parkeerplaatsen, waarvan zeven voorbehouden plaatsen voor andersvaliden.

De geplande werken boden een ideale gelegenheid om een groot deel van het perceel te ontharden, wat dan ook het uitgangspunt werd van het concept. Voor de parkeerplaatsen, de baanvakken en de brandweg werd respectievelijk gekozen voor een materialisatie uit betonstraatstenen met groene voegen, waterdoorlatende betonstraatstenen en grasbetontegels. De waterdoorlatende materialen, samen goed voor 80% van de nieuw aan te leggen verharding, maken een doorgedreven infiltratie van regenwater op eigen bodem mogelijk. De overige verharding zal bovendien volledig aflopen in naastliggend groen, er is geen enkele riolering voorzien voor regenwaterafvoer”, aldus nog burgemeester Mourisse.

Naadloze aansluiting

Met de parking werd ook de waterhuishouding van het bestaande gebouw onder de loep genomen. Een deel van de riolering werd herplaatst om de afvoer efficiënter te laten verlopen en er werd een open infiltratievoorziening geplaatst om ook het regenwater van het gebouw ter plaatse te laten infiltreren. Bij het ontwerp van de parking werd rekening gehouden met een naadloze aansluiting op de bestaande omgeving.

De oorspronkelijke toegangswegen (van N8 en van 321) in kasseien blijven behouden en krijgen een opfrisbeurt. De bestaande verharding rond De Sceure in betonplaten wordt doorgetrokken naar de parking. Bijkomend, ook belangrijk in het kader van de toegankelijkheid, worden tien lichtpunten voorzien op de nieuwe parking. Maar met de plaatsing ervan wordt bewust gewacht tot na het Bierfestival van komend weekend, zodat gemakkelijk tenten kunnen geplaatst worden.

Het totale project beslaat 3.300 m². De werken werden uitgevoerd door Timo Tuinbvba uit Poperinge die op dinsdag 5 maart startte met het rooien van de bomen. Het totale prijskaartje bedraagt 246.903 euro, zonder BTW. Er is nog één zone af te werken ter hoogte van de nieuwe uitbouw, dit gebeurt in samenspraak met de firma Catteeu, voor of na het bouwverlof.

De milieu- en duurzaamheidsambtenaar van de gemeente, Lien Vlamynck, diende de heraanleg van de parking als dossier in. Vleteren was één van de 87 dossiers die werden ingezonden, en werd een van de elf winnaars. De gemeente ontving van Febestral 100 m² prefabbetonproducten voor het plaatsen van de waterdoorlatende verharding.

(AHP-foto RVL)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.