Parkeren in Steenbrugstraat Stasegem wordt probleem volgens buurtbewoners

Buurtbewoners Antoon Baert, Greta Vandebuerie, Hugo Taelman, Bart Turpijn en Johan Amelynck. © Ludo Ostijn
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Op sociale media valt altijd wel iets te lezen over het reilen en zeilen bij Stad Harelbeke. Zo ook over de geplande heraanleg van de Steenbrugstraat in Stasegem. Enkele bewoners van de straat en buurtbewoners stuurden een brief naar het stadsbestuur waarin hun vragen, opmerkingen en bezwaren gebundeld zijn.

De Steenbrugstraat is aan vernieuwing toe. Het wegdek en de fietspaden zijn in slechte staat en de riolering moet ontdubbeld worden. De stad wil bij de heraanleg ook rekening houden met de veranderde klimaatafspraken rond wateropvang, vergroening en duurzaamheid. Het zwaar verkeer moet ook geweerd worden en de snelheid van het doorgaand verkeer naar omlaag. De stad liet een ontwerp maken door een studiebureau dat rekening hield met deze opties. De straat, die ook een schoolroute is, zou omgetoverd worden tot een fietsas met een breed en comfortabel voetpad met plaats voor water, bomen en struiken in het midden van de straat.

“Het creëren van een dorpssfeer”, noemde Tijs Naert (Groen) het als schepen van Openbare Werken. Met de plannen zouden een gedeelte van het fietspad en heel wat parkeerplaatsen verdwijnen. Een groep buurtbewoners is het echter niet eens met het voorgestelde plan. “In de brief van het stadsbestuur stond dat het fietspad ‘nood heeft aan een opfrisbeurt’. Het studiebureau maakt een ontwerp zonder fietspad. De straat wordt fietsstraat”, aldus woordvoerder Bart Turpijn van de bewonersgroep. “Alle voetgangers moeten ook aan één kant zodat men vroeg of laat de straat toch moet dwarsen.”

Parkeerstroken weg

Een ander heikel punt zijn de verdwenen parkeerstroken. “Op vraag van de stad stonden indertijd de bewoners van de Steenbrugstraat een aantal meter voortuin af om de aanleg van een nieuwe straat met rijvakken/fietspad/parkeerstrook/voetpad aan beide zijden te kunnen realiseren. Plots is dit weg.” De huidige parkeerstrook in de straat wordt gebruikt door bewoners en buurt- en wijkbewoners. “Door die heraanleg kan ik straks niet meer langs beide zijden op mijn oprit, tenzij ik een omweg doe. Dit kan echt niet”, zegt Johan Amelynck. Ook handelaars en mensen met een zelfstandig beroep parkeren in de straat.

Door die heraanleg kan ik straks niet meer langs beide zijden op mijn oprit – Johan Amelynck

“Denk maar aan de tandarts, kapsalon, schoonheidsinstituut, meubelrenovatie-afwerking en tuinaanleg: zij komen in de problemen door het verdwijnen van de parkingplaatsen”, pikt Bart in. “Elke levering van diensten bij een bewoner in de Steenbrugstraat zal leiden tot een verkeerschaos gezien de vrachtwagen een bepaalde tijd een rijvak zal blokkeren waar dit nu op de parkeerstrook kan gebeuren”, aldus Hugo Taelman. “De heraanleg van de Steenbrugstraat maakt het voor hen onmogelijk om veilig op en af de oprit te manoeuvreren met een aanhangwagen.”

Wrevel

Volgens de bewonersgroep zal de weinig beschikbare parkeerruimte in het nieuwe plan leiden tot wrevel voor bewoners, buurtbewoners, bezoekers, klanten. “Allemaal zullen ze dezelfde weinige plekjes in beslag willen nemen. We praten dan nog niet over Stasegem Kermis, wielerwedstrijden, verkiezingen, begrafenissen, huwelijken of culturele activiteiten in de Zuiderkouter. Ze zullen geen tot een heel beperkte parking in de Steenbrugstraat vinden. De vraag is waar ze dan heen moeten”, besluit Bart Turpijn. Het stadsbestuur benadrukt dat de plannen niet definitief zijn. “We hebben de plannen voorgesteld aan de buurt via een infomoment. Men kan nog steeds opmerkingen en suggesties formuleren”, zegt bevoegd schepen Tijs Naert.

Voorstel van de buurtbewoners

Het voorstel van de buurtbewoners bestaat uit drie delen:

• Rekening houden met de mobiliteit en bejaarden en mindervaliden in de straat en de nodige bereikbaarheid van hun woning door zichzelf én hulpdiensten.

• De huidige straat na de rioleringswerken terug aanleggen in haar oorspronkelijke staat met voetpaden, fietspaden, parkeerstroken en twee rijvakken.

• Hier en daar nodige groene snelheidsremmende maatregelen inplannen op goed doordachte plaatsen die de bewoners niet hinderen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.