Er is maandenlang over gedebatteerd. Bewoners en handelaars konden hun zegje doen, maar over één maand is het zover. Dan gaat het nieuwe parkeerbeleid van start. "In Knokke-Heist is er een schaarste aan parkeerplaatsen. Er zijn 13.000 beschikbare plaatsen. In 2018 waren er 19.000 parkeerkaarten van bewoners in omloop. Voeg daarbij de 1750 jaarabonnementen van werknemers en vergunningen voor de zorgverstrekkers. Door een aantal tarieven te verhogen en andere maatregelen, creëren we evenwicht in het gebruik. Bovendien waren de zonering en tarieven al zeer lang onveranderd en was er een vereenvoudiging nodig. Met onze maatregelen verhogen we het parkeercomfort van onze inwoners en versterken we tegelijk de economie door te zorgen dat er voldoende rotatie is in de winkelstraten", klinkt het bij het college van schepenen.

"Op termijn willen we ondergronds parkeren goedkoper maken dan het bovengronds. Daarom zijn we hard bezig met het creëren van ondergrondse parkeergarages onder het Canadaplein en het Maurice Lippensplein. Aan de Far West komt er een invalsparking die vooral voor evenementen en piekmomenten zal dienen."

Twee uur in rode zone

In de rode zone komt men tegemoet aan de vraag van de handelaars. "We willen een hoge rotatie verzekeren", aldus de bevoegd schepen Philippe Vlietinck. "Nu is er in onze winkelstraten maximum één uur parkeren toegestaan, straks twee uur. Het tweede uur betaal je 3 in plaats van 2 euro. Door een versterkte controle en hogere retributie willen we de rotatie stimuleren. Er komt gratis kortparkeren voor beperkte boodschappen."

In de oranje zone vervalt het voordeel voor bewoners en tweedeverblijvers om, mits het betalen van 1 euro, in de weekends en de vakanties een ganse dag te parkeren.

In de groene zone wordt het uurtarief voor niet parkeerkaarthouders verhoogd van 1,5 naar 2 euro. Het dagtarief stijgt van 5 naar 10 euro.

In alle zones gaat het retributietarief omhoog van 20 naar 30 euro. Bewoners en tweedeverblijvers betalen in de toekomst meer voor hun parkeerkaart. De bijdrage gaat omhoog van 30, 50 (voor derde wagen) en 100 euro (voor vierde wagen) naar 40, 80 en 120 euro. Voor bewoners in de oranje en rode zone komt het neer op 220, 260 en 300 euro.

Nieuwe automaten

Kind van de rekening worden voorlopig de werknemers. Een werkabonnement kostte vroeger 15 euro per maand en 100 euro per jaar . De bedragen stijgen nu naar 30 euro (maand), 75 euro (kwartaal) en 150 euro (jaar).

"Als je alle werknemers voor de zaak laat parkeren, moet niemand nog komen winkelen. Ook daar moet er straks een oplossing komen met het ondergronds parkeren." Er komen ook aangepaste parkeerautomaten met nieuwe technologie.

(DM)