Overweg in Poperinge gaat definitief dicht: “Al veertien keer slagboom afgereden”

Infrabel wil de overweg in de Sint-Jansstraat definitief sluiten. Volgens de spoorwegbeheerder is de overweg onveilig. Bovendien wil Infrabel het aantal overwegen verminderen, onder andere om de stiptheid van de treinen te verbeteren. De vraag van Infrabel komt maandag op de gemeenteraad, maar de overweg gaat sowieso dicht op 30 september voor onderhoudswerken.

Op 30 september sluit de overweg in de Sint-Jansstraat. (foto TOGH)

Infrabel vroeg aan het stadsbestuur van Poperinge de toestemming om de overweg langs de Sint-Jansstraat te sluiten. “De reden waarom deze overweg dicht gaat is uiteraard omwille van de veiligheid”, zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. “Door zijn korte bocht is de overweg immers een heel gevaarlijk punt is. Ongevallen met slachtoffers zijn er gelukkig nog niet gebeurd aan deze overweg maar in tussen 2004 en 2018 werd er wel veertien keer een slagboom afgereden door een voertuig. Meer in het algemeen zorgt een overweg minder voor minder kruisingen tussen het treinverkeer en het wegverkeer wat goed is voor de veiligheid. Bovendien komt dit ook de stiptheid ten goede. Er zijn minder potentiële incidenten.”

Actieplan

Met een actieplan wil Infrabel het aantal incidenten aan overwegen verminderen.”Vorig jaar waren er 38 ongevallen aan overwegen (tegenover 51 in 2017) wat een historisch laag cijfer is”, zegt Frédéric Petit. “Op het eerste zicht is dit een bemoedigende vaststelling, maar we moeten dit helaas relativeren want het aantal slachtoffers blijft dramatisch stabiel met negen doden, hetzelfde aantal als in 2017. Ook het aantal zwaargewonden (3) blijft gelijk. Ondanks verschillende nieuwe sensibiliserings-campagnes en de vermindering met 24 overwegen, blijven het niet respecteren van de verkeersregels en onvoorzichtig gedrag van de weggebruikers de belangrijkste oorzaken van deze drama’s.”

Het aantal slachtoffers vorig jaar bleef stabiel met negen doden

“Waar het kan wil Infrabel zoveel mogelijk overwegen vervangen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad”, aldus Frédéric Petit. “Het zoeken naar deze alternatieve mobiliteitsoplossingen gebeurt steeds in nauw overleg met de lokale overheden en de omwonenden. Waar we een overweg niet kunnen vervangen, investeert Infrabel in de vernieuwing, aanpassing en het onderhoud ervan. Zo verbeteren we de signalisatie en overleggen we met de wegbeheerder om de nodige werken uit te voeren om de overwegen meer zichtbaarheid te geven.”

De gemeenteraad van Poperinge moet maandag nog goedkeuring verlenen aan de sluiting van de overweg, maar nu al staan er borden dat de overweg vanaf maandag gesloten wordt. “Voor deze overweg is het zo dat er vernieuwingswerken voorzien waren aan de sporen, de onderlaag en de ballast (steenslag, red.) van 30 september tot 11 oktober”, zegt Frédéric Petit. “In het kader van deze werken is er ook een overleg geweest met de stad Poperinge en er is afgesproken om de overweg niet meer te openen na deze werken. Het is immers een overbodige overweg op deze spoorlijn en mobiliteitsproblemen waren er niet, zo bleek uit het overleg.”

Dinsdag kregen de omwonenden een brief in de bus met meer uitleg over de onderhoudswerken aan de overweg. Daarin staat ook dat om veiligheidsredenen deze ook ‘s nachts plaatsvinden. “Deze kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Wij doen er alles aan om deze hinder tot een minimum te herleiden“, klinkt het.

Stadsbestuur akkoord

Het stadsbestuur gaat akkoord met de sluiting, al erkent burgemeester Christof Dejaegher dat de beslissing snel moest genomen worden. “We hadden Infrabel zelf uitgenodigd voor een vergadering over een Europees project rond stationsomgevingen“, zegt de burgemeester.

“Daar wierpen ze op dat ze sowieso werken aan het plannen waren aan de overweg. Blijkbaar zijn er daar veel problemen met de signalisatie die aangereden wordt, vaak door zwaar verkeer die de overweg gebruiken als sluipweg. Langs de Westhoekweg mag doorgaand verkeer namelijk slechts vanuit één richting de Sint-Jansstraat indraaien. Dit verbod voor verkeer komende van Poperinge of het deel van de Sint-Jansstraat ten zuiden van de Westhoekweg wordt echter af en toe genegeerd, waarbij men een vijftigtal meter frontaal in tegenrichting rijdt langs de Westhoekweg. Op de Brandhoek en op de Europalaan zijn er overwegen dichtbij waar er lichten zijn en die dus veiliger zijn voor het verkeer.”

(TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.