Tussen de Park & Ride-zone aan de President Kennedylaan en de bedrijvenzone Benelux- en Kennedypark werd een meer veilige verbinding voor fietsers en voetgangers gelanceerd. Hiervoor was de Beneluxlaan gedurende drie weken slechts in één richting geopend.
...

Tussen de Park & Ride-zone aan de President Kennedylaan en de bedrijvenzone Benelux- en Kennedypark werd een meer veilige verbinding voor fietsers en voetgangers gelanceerd. Hiervoor was de Beneluxlaan gedurende drie weken slechts in één richting geopend. Het Agentschap Wegen en Verkeer legde een dubbelrichtingsfietspad en voetpad aan tussen de bestaande oversteekplaats aan Kinepolis en de nieuw aangelegd oversteekplaats aan de voetgangersdoorsteek naar het Beneluxpark op de Beneluxlaan. "Ook de middenberm werd doorgetrokken", luidt het bij AWV. Schepen Axel Weydts verduidelijkt dat de rotonde aan Kinepolis heel gevaarlijk is voor fietsers. "Het autoverkeer komt er van verschillende rijstroken van de autosnelweg. Fietsers doen er beter aan om over te steken en via de doorsteek in de Beneluxlaan het Beneluxpark in te rijden. Van daar kunnen ze op een veilige manier naar het Kennedypark en voor wie van Kortrijk Xpo naar het Bruyningpad of naar het ziekenhuis moet, raden we ook aan om deze veiligere omweg te nemen.""Deze ingreep is een eenvoudige en tegelijk ook geniale oplossing voor de fietsers en voetgangers", gaat de schepen verder. Het is een quick win, een voorlopige oplossing op korte termijn. In de lange termijnvisie moet er een fietsdoorsteek komen van in Zwevegem, over de Lange Munte en de verschillende onderwijscampussen naar het Kennedypark. Die fietsersbrug is echter nog niet onmiddellijk te realiseren. We kozen voor een korte termijnoplossing om al de veiligheid te verhogen." De werken die drie weken in beslag namen, worden geraamd op 70.000 euro.