Tussen de Park & Ride-zone aan de President Kennedylaan en de bedrijvenzone Benelux- en Kennedypark werd een meer veilige verbinding voor fietsers en voetgangers gelanceerd. Hiervoor was de Beneluxlaan gedurende drie weken slechts in één richting geopend.
...