Overleg moet duidelijkheid brengen over knip Bistierland

Het is nog altijd niet duidelijk of er al of niet een ‘knip’ komt in verkaveling Bistierland op het grondgebied van Harelbeke en Deerlijk. © DRD
Redactie KW

Er is nog altijd geen zekerheid of er een verkeersknip zal komen in de wijk Bistierland. De gemeente Deerlijk ziet die ingreep alleen mogelijk in combinatie met een aantal flankerende maatregelen. Wat het wordt, blijft voorlopig een vraagteken. De gemeente Deerlijk kijkt uit naar een overleg met de stad Harelbeke.

Eind 2020 was het de bedoeling om een testfase te starten voor de realisatie van een verkeersknip op het kruispunt van de Spinetstraat, Bijenetersstraat en Bistierland in Harelbeke en Deerlijk. Die knip had als doelstelling om enerzijds de verkeersveiligheid in de wijk Bistierland te bevorderen en anderzijds het verkeer op de hoofdas in de wijk te verminderen. Van de testfase kwam echter niets in huis.

“Hoe zit het nu met die verkeersknip?” wilde onafhankelijk raadslid Dirk Demeurie weten tijdens de gemeenteraad. “Komt er nu wel of geen knip en wat is het standpunt van de gemeente Deerlijk?”

Dringend overleg

Schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V) repliceerde dat er heel wat contacten en mails over dit punt waren geweest met de bevoegde schepen van Harelbeke.

“Binnen het schepencollege van Harelbeke was er geen unaniem akkoord om de knip te realiseren. Dat heeft met zich meegebracht dat er ook geen infomoment geweest is voor de bewoners. Wij voorzagen met de gemeente Deerlijk in een aantal flankerende maatregelen, zoals verkeersremmers, die wij graag uitgevoerd zagen.”

“Omdat er nog geen overleg is geweest, zit het hele dossier vast. Alles moet in zijn totaliteit bekeken worden zodat er geen tegenstrijdige beslissingen genomen worden. Voor er effectief iets beslist wordt, zal er hoe dan ook inspraak zijn van de Deerlijkse bewoners in dit dossier. We gaan nu eerst een schrijven richten voor een dringend overleg met de collega’s uit Harelbeke. Nu ligt er nog niets concreets vast.” (DRD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.