Het SAVE-bord moet voorbijgangers eraan herinneren dat op die plaats, net voor het kruispunt met de Zeeweg, dodelijke verkeersslachtoffers vielen. Zo'n tweehonderd mensen kwamen er samen ...