Het SAVE-bord moet voorbijgangers eraan herinneren dat op die plaats, net voor het kruispunt met de Zeeweg, dodelijke verkeersslachtoffers vielen. Zo'n tweehonderd mensen kwamen er samen ...

Het SAVE-bord moet voorbijgangers eraan herinneren dat op die plaats, net voor het kruispunt met de Zeeweg, dodelijke verkeersslachtoffers vielen. Zo'n tweehonderd mensen kwamen er samen om Femke en Kylian te herdenken. Familie, klasgenoten, vriendinnen van Femkes jeugdbeweging VKSJ, kameraden van de Brugse duikclub Barracuda waarvan Kylian lid was, allemaal kwamen ze een laatste groet brengen aan de verongelukte tieners die voor altijd achttien jaar zullen blijven. Na de onthulling van het SAVE-bord werd een bloemenhulde gebracht en lazen ouders van de vzw Ouders van Verongelukte kinderen de namen voor van andere jonge verkeersslachtoffers. De ouders van Femke en Kylian drongen er bij het Brugse stadsbestuur nogmaals op aan om na Zedelgem ook het SAVE-charter te ondertekenen, dat absolute prioriteit legt bij de bescherming van jonge en zwakke weggebruikers. SAVE staat daarbij voor 'Samen actief voor veilig verkeer'. (WK)