Burgemeester Anthony Dumarey vraagt nu aan het Agentschap Wegen en Verkeer om er een trajectcontrole in te lassen. "Midden december heb ik samengezeten met AWV. Op dit overleg is de situatie in de Stationsstraat ook ter sprake gekomen, gezien dit een gewestweg is en wij als stad niet zomaar ingrepen kunnen doen."
...

Burgemeester Anthony Dumarey vraagt nu aan het Agentschap Wegen en Verkeer om er een trajectcontrole in te lassen. "Midden december heb ik samengezeten met AWV. Op dit overleg is de situatie in de Stationsstraat ook ter sprake gekomen, gezien dit een gewestweg is en wij als stad niet zomaar ingrepen kunnen doen.""Het is inderdaad een weg die uitnodigt om snel te rijden, toch is deze op bepaalde punten behoorlijk smal, zoals op de locatie van het ongeval. Hierdoor kunnen er geen paaltjes of wegversmallingen worden geplaatst, ook wetende dat de straat heel frequent gebruikt wordt voor vrachtverkeer van en naar de industriezone.""Sinds medio 2019 zijn de politiecontroles op mijn vraag opgedreven in de Stationsstraat; enerzijds wordt de snelheid er gemeten, anderzijds zijn er ook meer alcoholcontroles, wat er ook voor zorgt dat het verkeer vertraagt. Ondanks deze controles merken we nog steeds dat er vaak te snel gereden wordt op het gehele traject van de Stationsstraat", aldus de Oudenburgse burgemeester."De vraag van de stad naar AWV is om trajectcontrole in te lassen op de gehele Stationsstraat, zijnde op twee locaties. Het eerste tussen Plassendale en de op-en afrit van de A10. Tweede stuk tussen de op- en afrit van de A10 en de Geneverpiete. Initieel was onze vraag om ook de Keiweg hierin op te nemen, maar gezien men bij trajectcontroles zo weinig mogelijk aansluitende straten neemt, werd gekozen om tot aan de Geneverpiete te gaan. Onze vraag wordt nu verder onderzocht en in kaart gebracht binnen het ruimere regionale plan van trajectcontroles."