De partners willen een technische studie om het grensverkeer rond Callicanes vlot te laten verlopen. Daarbij bereikten de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Wegen en Verkeer een akkoord over de princiepsovereenkomst. Daardoor kan de provincie zelf beginnen met de herinvulling van de site na het traject.

Verder is het ook de bedoeling om tot een invulling te komen van de al jaren leegstaande grens- en douanegebouwen. Alles zal in samenspraak met de bevolking gebeuren. Daarom worden doorheen het Qualicanes traject verschillende inspraakmomenten georganiseerd. Ook komt er een ideeënbus ter plaatse. Om de bevolking te betrekken bij het traject, wordt het lanceringsevenement gekoppeld aan een volksfeest op de grenssite.

Het traject dat nog tot 2022 loopt, moet leiden tot een versterkte grensoverschrijdende samenwerking en een dynamische Westhoekregio. Het project heeft een budget van ongeveer 1,7 miljoen euro.