Oostende telt momenteel drie fietsstraten: de Visserskaai in de richting van de Albert I-promenade en de Kaïrostraat tussen de Koninginnelaan en de Euphrosina Bernaertstraat, in beide richtingen en de Duinenweg.
...

Oostende telt momenteel drie fietsstraten: de Visserskaai in de richting van de Albert I-promenade en de Kaïrostraat tussen de Koninginnelaan en de Euphrosina Bernaertstraat, in beide richtingen en de Duinenweg. We vroegen aan 65 Oostendenaars die zowel met de fiets als met de auto rijden of ze wel weten wat een fietsstraat precies is. Van die 65 mensen antwoordden 19 mensen dat ze de regels wel kennen. Verontrustend was het feit dat maar liefst 46 mensen de regels niet kennen. 18 mensen hadden er zelfs nog nooit van gehoord. Woordvoerder van Fietseling Oostende Charles Noppe erkent het probleem omtrent de fietsstraten in Oostende. "In een fietsstraat komen fietsers op de eerste plaats", vertelt hij."De straat wordt zo ingericht dat de fietser er de hoofdgebruiker is en daar voorrang heeft op de auto's. Dat wil zeggen dat auto's en andere motorvoertuigen geen fietsers mogen inhalen. De snelheid is er sowieso beperkt tot 30 kilometer per uur. Fietsers mogen in een eenrichtingsstraat de volledige breedte van de rijweg gebruiken. Bij een tweerichtingsstraat mogen ze de helft van de rijweg gebruiken. Fietsstraten worden doorgaans ingevoerd in straten met weinig autoverkeer, maar het zijn vaak ook straten die een verlengstuk vormen van bestaande fietsroutes doorheen de stad. Er zijn echter wel wat voorwaarden aan verbonden om een gewone straat tot een fietsstraat om te vormen. Zo moet er meer fietsverkeer zijn dan autoverkeer. Daarbij moet blijken uit het circulatieplan dat doorgaand autoverkeer er maximaal wordt geweerd." Fietseling opteert er voor om in de hele binnenstad fietsstraten te maken. "Mocht er in de volledige binnenstad maar 30 kilometer per uur mogen gereden worden, en mochten de automobilisten zich ervan bewust zijn dat fietsers een voorrangspositie hebben in smalle straten, dan zouden er geen fietsstraten moeten zijn. Een fietsstraat dient meer als tussenoplossing om mensen bewust te maken dat er ook fietsers in het verkeer zijn. Als we dat willen doortrekken zou het misschien wel nodig zijn om nog enkele straten te erkennen als fietsstraat. Nog beter zou zijn dat de hele binnenstad als fietsstraat wordt ingericht. Daarom stellen wij voor om alle straten binnen de driehoek Vindictivelaan, Hendrik Serruyslaan en de Leopold II-laan als fietsstraat in te richten, dit vanaf het Marie-Joséplein, de Van Iseghemlaan en de Visserskaai."We vatten een half uur post op de Visserskaai en telden de wagens die fietsers, ondanks dat het een fietsstraat is, toch inhaalden. Van de 14 fietsers die de Visserskaai op reden werden tien fietsers ingehaald. De vier andere fietsers die niet ingehaald werden reden in het midden van de weg. Automobilisten hadden dus ook geen kans om de fietsers in te halen. "Schrijnend", zucht Charles. "Het gebeurt zelfs dikwijls dat je gewoon van de weg getoeterd wordt. Dat zorgt voor een gevaarlijke situatie want veel plaats heb je niet. Als automobilisten geen kans hebben om in te halen omdat je de volledige breedte van de weg gebruikt, dan rijden ze tot kort tegen je en geven gas zodat je eigenlijk wel verplicht bent om opzij te gaan. Ook ik ga dan opzij want ik ben mijn leven niet beu. Eigenlijk zou ik dat niet moeten doen maar dan wordt het toch wat te gevaarlijk. Ach, er wordt onvoldoende gecontroleerd door de politie in de fietsstraten. Daarom is het goed dat het nut van de fietsstraten in de media komt. Want veel mensen weten inderdaad niet wat een fietsstraat precies is."Fietseling stelde eerder ook de Koningsstraat voor als fietsstraat. "In de Koningsstraat tussen de Chaletstraat en het Marie-Joséplein is de doorgang voor automobilisten niet al te breed", gaat Charles verder. "Het verkeersreglement zegt dat een bestuurder bij het inhalen minstens één meter tussen zijn voertuig en de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets moet laten. Aangezien je zelfs in een fietsstraat al van de weg wordt getoeterd weet je dat dit in de Koningsstraat sowieso het lot van de fietser is, want geen enkele autobestuurder respecteert dat reglement. Op die manier is een onoordeelkundige fietsstraat het herleiden van een fietser tot een snelheidsremmer en dat kan niet de bedoeling zijn. De Koningsstraat beschouwen we zo door voortschrijdend inzicht niet meer als oplossing maar we willen wel terug een fietspad tot aan de Chaletstraat. Vanaf daar kunnen ook de biggenruggen verwijderd worden en kan een fietssuggestiestrook aangelegd worden.""Ook de Leffingestraat tussen het Sint-Catharinaplein en de Elisabethlaan is zo'n smal stuk waar fietsers en wagens door mogen. De weg wordt er in twee gedeeld door een middenberm met bomen. Ook daar worden fietsers ingehaald maar zorgt dat voor een gevaarlijke situatie. Opnieuw omdat er bij het inhalen geen meter tussen de auto en de fietser zit. In principe zou ook daar de wagen achter de fietser moeten blijven, ondanks dat het geen fietsstraat is. Maar mensen zijn er meestal ook niet van op de hoogte. Daarom zou het niet slecht zijn om mensen eventueel via een campagne bewust te maken van de regels omtrent fietsers." Ook bevoegd schepen Jean Vandecasteele erkent het probleem. "Het begrip fietsstraat werd geïntroduceerd, maar is blijkbaar nog niet door iedere bestuurder (voldoende) bekend", reageert de schepen. "Ook bij fietsers, maar vooral bij automobilisten is er een mentaliteitswijziging nodig, daar gaat wat tijd over. Vanuit de stad zullen we de fietsstraat nog eens belichten in onze communicatiekanalen. Ook het toezicht op de verkeersregels in de fietsstraten kunnen we opvoeren als dat nodig blijkt. Respect voor medeweggebruikers en hoffelijkheid in het verkeer is uiteraard cruciaal. Het principe van een fietsstraat is duidelijk, de fietsers krijgen ook in de Oostendse binnenstad haar plek hierdoor. Dat is ons doel.""De Koningstraat werd recent heraangelegd. De biggenruggen liggen er op uitdrukkelijke vraag van De Lijn, die ook mee investeerden in dit stuk weg. Het moet de scheiding tussen de trambedding en de weg duidelijk maken. Een fietspad in dit stuk Koningstraat inplannen is moeilijk, dit zou betekenen dat er heel wat parkeerplaatsen moeten verdwijnen en bovendien is er daar weinig breedte om een plaats voor elke weggebruiker naast elkaar te realiseren. In het stuk Leffingestraat tussen het Sint Catharinaplein en de Elisabethlaan is het fiets- en autoverkeer gemengd. De breedte en het uitzicht van de weg laat niet toe om daar een fietspad te installeren. Fietsers en auto's vinden elkaar daar en ook hier moet elke weggebruiker zich met de nodige aandacht voor medeweggebruikers verplaatsen."