Onlangs werd een plan om de trage wegen in kaart te brengen en op te waarderen nog van tafel geveegd door de meerderheid. En dus nam de partij zelf het heft in handen.
...

Onlangs werd een plan om de trage wegen in kaart te brengen en op te waarderen nog van tafel geveegd door de meerderheid. En dus nam de partij zelf het heft in handen."De meerwaarde van die trage wegen wordt algemeen erkend. Ze zijn vooral bekend voor het recreatieve gebruik. Steeds meer mensen zoeken deze wegen en paden op voor een tocht in eigen omgeving of om te gaan sporten", stelt de partij. "Trage wegen maken ook deel uit van ons historisch patrimonium. Het zijn de enige landschapselementen die het landschap ontsluiten, soms samen met andere erfgoedelementen zoals kapelletjes. Ten derde is er ook de natuur en de natuurbeleving. Onderzoek heeft aangetoond dat langs een onverharde weg tien procent meer plantensoorten groeien dan langs een verharde weg. Bovendien is je verplaatsen langs trage wegen ook gewoon gezonder omdat de concentratie aan fijn stof in de lucht er veel lager is. En uiteraard zijn trage wegen ook veilige wegen om je per fiets of te voet te kunnen verplaatsen."Lichtervelde telt een heel pak trage wegen, denk maar aan doorsteken tussen de wijken in het centrum. "Buiten het centrum ligt de situatie moeilijker. Veel wegen zijn in onbruik geraakt, afgezet of worden niet onderhouden", vervolgt de oppositiepartij, die al meermaals wees op de toestand van 't Goed ter Meerschweg en de Molenbinnenweg. "Nochtans bieden trage wegen troeven om het open en groene karakter van onze gemeente te onderstrepen. Groene linten naar bijvoorbeeld de Heihoek of naar het Veld kunnen bijdragen tot bereikbaarheid. Hier liggen troeven voor toerisme en recreatie - denken we maar aan de vele wandelactiviteiten in onze gemeente - maar de betere bereikbaarheid kan ook de lokale economie ondersteunen. En uiteraard is er ook het aspect van de verkeersveiligheid. Trage wegen zijn een essentieel onderdeel van een veilig fiets- en wandelparcours.""Voor de huidige meerderheid is dit echter geen prioriteit. In oktober stemde die nog tegen een voorstel om een beleidsplan op te maken voor de gemeentewegen en daar ook de trage wegen in op te nemen. Iets wat nota bene verplicht is zoals voorzien in het Decreet op de Gemeentewegen van 3 mei 2019. In de gemeenteraad pleitten we meermaals om de bestaande resterende trage wegen beter te onderhouden en toegankelijk te maken. Maar ook daar geeft de meerderheid geen gevolg aan."Daarom dat SOMM nu zelf actie onderneemt. Dat deed het zaterdagnamiddag bij 't Goed ter Meerschweg, een officiële weg die de Kortrijkstraat met de Ridderstraat verbindt. "De weg is opgenomen in het parcours van de Heihoekwandeling", klinkt het verder. "Alleen loopt de aanduiding mank: langs de kant van de Kortrijkstraat hangt een bordje aan de gevel, maar aan de Ridderstraat ontbreekt elke aanduiding. Dat is verwarrend voor wandelaars en fietsers. We vroegen al meermaals om een bord dat duidelijk aangeeft dat het om een officiële weg gaat. Omdat er geen reactie kwam, zetten we zelf een bord. Dat schept duidelijkheid en bovendien is het een oproep aan de meerderheid om werk te maken van het uittekenen en onderhouden van trage wegen. Vlot naar de Heihoek kunnen wandelen of fietsen, is een vraag die bij veel recreanten leeft. Trage wegen zijn een meerwaarde om het landelijke Lichtervelde levend te houden." (BV)