"Ik begrijp dit niet. Op de Torhoutse-, Nieuwpoortse- en Gistelsesteenweg mag je maar 50 km per uur rijden, maar met voorrang op alles en nog wat", zegt Luc Daivier. "Van de Oostendse Hallen tot Petit Paris kan je doorrijden, je cruisecontrol inschakelen, op Facebook surfen. Dat geldt ook voor de Gistelsesteenweg, waar intussen een nieuwe woonwijk op uitgeeft. Maar de weginfrastructuur is niet aangepast. We vragen bijvoorbeeld al jaren verkeerslichten op het kruispunt Gistelsesteenweg-Zilverlaan, waar Julie werd aangereden."
...

"Ik begrijp dit niet. Op de Torhoutse-, Nieuwpoortse- en Gistelsesteenweg mag je maar 50 km per uur rijden, maar met voorrang op alles en nog wat", zegt Luc Daivier. "Van de Oostendse Hallen tot Petit Paris kan je doorrijden, je cruisecontrol inschakelen, op Facebook surfen. Dat geldt ook voor de Gistelsesteenweg, waar intussen een nieuwe woonwijk op uitgeeft. Maar de weginfrastructuur is niet aangepast. We vragen bijvoorbeeld al jaren verkeerslichten op het kruispunt Gistelsesteenweg-Zilverlaan, waar Julie werd aangereden.""Het kost maar weinig moeite om die wegen om te vormen van voorrangsweg tot straten waar de voorrang van rechts geldt. Maar Oostende doet hier niets aan. Akkoord, het zijn gewestwegen. Maar dat ze dan tussenkomen bij het Vlaams Gewest en zorgen dat er iets verandert! Op sommige plaatsen moet je bijna je ogen toe doen en een kruisteken slaan voor je durft over te steken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de toenemende groep egoïstische en roekeloze chauffeurs, die enkel aan zichzelf denken. Als vertegenwoordiger rij ik elk jaar 50.000 km. Wat ik zie, is soms onvoorstelbaar", aldus Daivier.Koen Van Wonterghem, afgevaardigd bestuurder van OVK, vindt ook dat de voorrangswegen beter afgeschaft worden. "De Torhoutsesteenweg is aan Petit Paris toch geen invalsweg meer", zegt hij. "Op een voorrangsweg wordt sneller gereden. Daar is de verkeersleefbaarheid niet mee gediend. Het zou beter geen voorrangsweg meer zijn, zodra je in de stad komt. De voorrang van rechts creëert een stuk onzekerheid, die ervoor zorgt dat iedereen meer oplet. We kijken nog te veel naar de wegcode en niets anders. De een heeft voorrang, de ander niet. We moeten veel meer denken uit een algemene voorzichtigheidsplicht. Dat vraagt ook een mentaliteitswijziging."OVK roept stads- en gemeentebesturen ook op om het SAVE-charter te ondertekenen, met zeven doelstellingen voor een veiliger verkeer. Er wordt een actieplan opgesteld en na een succesvolle uitvoering krijgt de gemeente een SAVE-label. Brugge kreeg een SAVE-label in 2018, Bredene mocht begin deze week al een derde label ontvangen. In Oostende waren er contacten in de vorige legislatuur, maar dat leidde nog niet tot het ondertekenen van het charter, laat staan tot een label. "Oostende bengelt aan de staart", klaagt Luc Daivier. "Hier is geen verkeersveiligheid. En dat zal je niet veranderen met deelsteps", sneert hij.Schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw heeft oor naar de verzuchtingen van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. "Ik startte meteen na mijn aantreden als schepen met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan, met verkeersveiligheid als belangrijke leidraad. Op basis van andere snelheids- en omgevingsanalyses bereiden we nu ook al de nodige maatregelen voor. De vraag of deze drie wegen voorrangsweg moeten blijven, neem ik ernstig. Ik wil niet wachten op het nieuwe mobiliteitsplan om het nodige te doen. Het gaat hier wel over gewestwegen. Maar op zich is dat geen probleem, want we werken goed samen met het agentschap Wegen en Verkeer (AWV)."Anseeuw is ook bereid om met OVK over een SAVE-charter te praten. "Blijkbaar waren er gesprekken tussen het vorige stadsbestuur en de vzw. Alleen kwamen die nooit tot een goed einde. Erg jammer. Verkeersveiligheid is voor mij een absolute prioriteit. We werven drie extra mensen aan om ons nieuwe mobiliteitsbeleid vorm te geven. Vandaag is slechts één ambtenaar in het stadhuis met mobiliteit bezig. Dat we die capaciteit verhogen, betekent dat verkeersveiligheid in Oostende voortaan echt een prioriteit is. Ik zal daarom ook zelf de gesprekken met OVK weer opstarten om ze nu wel tot een goed einde te brengen."Het vervangen van voorrangswegen door voorrang van rechts is niet onomstreden. Enkele Vlaamse gemeenten schaften net de voorrang van rechts op gemeentewegen af. Zij maakten voorrangswegen van de wegen die als hoofdweg aanvoelen. Ook pechverhelpingsorganisatie Touring is daarvoor gewonnen. "Er zijn andere middelen dan voorrang van rechts om de snelheid naar beneden te halen", vindt woordvoerder Danny Smagghe. "Ik denk aan (traject)controles en het anders inrichten van de weginfrastructuur. In gemeenten die de voorrang van rechts afschaften, daalde het aantal ongevallen. Wij zijn dus voor het behoud van voorrangswegen. Maar je moet het locatie per locatie bekijken. De lokale politie en het stadsbestuur moeten het aantal ongevallen evalueren en zo nodig bijsturen."En wat denkt het Vlaams Gewest? De Gistelsesteenweg is een gewestweg, maar het Vlaams Gewest beheert ook de Torhoutsesteenweg en de Nieuwpoortsesteenweg vanaf het kruispunt met de Elisabethlaan tot aan de grens van Oostende en verder. "Of een weg in een stedelijke omgeving al dan niet voorrangsweg moet worden, hangt af van locatie tot locatie en heeft voor- en nadelen", stelt woordvoerster Veva Daniëls van het agentschap Wegen en Verkeer. "Het afschaffen van voorrang op een belangrijke weg in een stadscentrum kan evengoed onveilige situaties veroorzaken, bijvoorbeeld wanneer het wegbeeld er niet mee overeenkomt. Veel chauffeurs hebben de neiging om voorrang van rechts te 'vergeten', omdat de weg er visueel uitziet als een weg die voorrang veronderstelt. Er zijn gemeenten die daarom de voorrang van rechts hebben afgeschaft.""Het afschaffen of behouden van voorrang op een weg gaat onmiskenbaar samen met ingrepen aan de infrastructuur, zodat het wegbeeld overeenkomt met de voorrangssituatie en snelheid", zegt Veva Daniëls nog. "We kunnen dus niet eenduidig zeggen of wij voor of tegen de maatregel zijn, alles hangt af van de specifieke lokale situatie."